Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “{{đang viết}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung
{{đang viết}}
 
Căn cứ theo [[Wikipedia:quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt|Quy chế biểu quyết]] ở dự án [[Wikipedia tiếng Việt]], có hai hình thức biểu quyết thông thường sẽ được thực hiện ở đây:
* '''BQ1.''' Biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận thấu đáo nhưng không đạt đồng thuận. Có thể biểu quyết ngay tại không gian [[Wikipedia:Thảo luận]].
* '''BQ2.''' Biểu quyết về các quy định chính thức, sửa đổi quy định, quy chế chính thức. Biểu quyết này cần thăm dò 7 ngày tại không gian [[Wikipedia:Thảo luận]] trước khi đưa ra biểu quyết chính thức ở đây.
 
== Điều lệ chung ==
# Thời hạn biểu quyết '''tối thiểu là 14 ngày''' và '''tối đa là 30 ngày''', tính theo từng phút.<ref>Thời gian tính đến từng phút. [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref>
# Nếu tổng số phiếu thuận chiếm từ '''1/2''' trở lên ('''trên 50%''', '''quá bán''') trong tổng số phiếu thì biểu quyết được xem như là thành công.
# Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có '''tối thiểu 10 phiếu'''.
# Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 
== Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu ==
Tất cả thành viên tham gia bỏ phiếu bầu chọn bảo quản viên thì cần đảm bảo các điều lệ sau:
# Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã [[Wikipedia:Đăng nhập|đăng nhập]], có trên '''300 sửa đổi''', đã mở tài khoản '''90 ngày''' <u>'''và'''</u> '''50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu'''. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên '''3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày'''.<ref>[[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref> Lá phiếu cần nêu rõ '''thuận''' hay '''chống''' và được ký tên kèm theo (''Bạn có thể sử dụng mã <code>~~<!-- bốn dấu ngã -->~~</code> (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.''). Nếu không đủ điều kiện thì chỉ được phép nêu ý kiến của mình.
# Các thành viên tham gia phải để lại chữ ký đằng sau lời bình luận của mình, chỉ cần gõ 4 dấu ngã: <code>~~<!-- bốn cái dấu ngã -->~~</code>&nbsp;. Các thành viên khác có thể '''[[Bản mẫu:Vô danh|ký thay]]''' trong trường hợp một thành viên nào đó quên ký tên.
 
== Xem thêm ==
* [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]].
 
==Chú thích==
<references />
 
[[Thể loại:Biểu quyết Wikipedia]]