Khác biệt giữa các bản “Hồ Tá Bang”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
thêm ảnh
n (thêm ảnh)
n (thêm ảnh)
([[1898]]), ông làm ký lục tại Tòa sứ Phan Thiết; sau đổi về làm ở Tòa sứ [[Hội An]].
Theo tài liệu thì vào khoảng năm [[Ất Tỵ]] ([[1905]]), trên đường vào [[Nam Kỳ|Nam]], [[Phan Chu Trinh]] và [[Trần Quý Cáp]] có ghé thăm [[Nguyễn Trọng Lội]] (banbạn Hồ Tá Bang) để vận động [[phong trào Duy Tân]]. Do chịu ảnh hưởng tư tưởng của nhà duy tân [[Nguyễn Lộ Trạch]] từ lúc còn ở quê nhà, nên khi hiểu được ý nghĩa và mục đích của phong trào này, ông Trạch liền hăng hái tham gia <ref>''Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam'', tr. 284 và 668.</ref>.
Sau đó, ông cùng với Nguyễn Trọng Lội, [[Nguyễn Quý Anh]] (em ông Lội), [[Nguyễn Hiệt Chi]], [[Trần Lệ Chất]], [[Ngô Văn Nhượng]] thành lập:

Trình đơn chuyển hướng