Allahu Akbar (quốc ca)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
الله أكبر
Tiếng Việt: Thượng đế vĩ đại nhất!
Allahu Akbar
Flag of Libya (1977-2011).svg

Quốc ca của Đại dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ả Rập Libya
Cộng hòa Ả Rập Libya
LờiMahmoud El-Sherif
NhạcAbdalla Shams El-Din
Được chấp nhận1969
Cho đến2011
Mẫu âm thanh

Allahu Akbar (Thượng đế vĩ đại nhất) (tiếng Ả Rập: الله أكبر), là tiêu đề của bài quốc ca của Cộng hòa Ả Rập Jamahiriya nhân dân xã hội chủ nghĩa vĩ đại Libya và trước đó Cộng hòa Ả Rập Libya. Ban đầu nó là một bài hát hành quân Ai Cập đã trở thành phổ biến ở Ai CậpSyria trong cuộc chiến tranh kênh đào Suez năm 1956. Nó đã được chọn làm quốc ca chính thức của Lybia vào ngày 01 tháng 09 năm 1969, bởi nhà lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi, cho thấy hy vọng của ông về sự đoàn kết thế giới Ả Rập. Nó đã thay thế bài quốc ca Libya, Libya, Libya trước đó được Vương quốc của Libya sử dụng kể từ khi độc lập vào năm 1951.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Sử dụng tại Ai Cập ‎"Allahu Akbar" ban đầu là một bài hát diễu hành ‎‎của quân đội Ai Cập‎‎ đã trở nên phổ biến ở Ai ‎‎Cập‎‎ và ‎‎Syria‎‎ trong cuộc khủng ‎‎hoảng Suez.‎‎ Lời bài hát được viết bởi Mahmoud El-Sherif, và âm nhạc được sáng tác bởi Abdalla Shams El-Din. Bài hát tiếp tục phổ biến trong thế ‎‎giới Ả Rập.‎‎ ‎

‎Sử dụng ở Libya‎ ‎"Allahu Akbar" đã được thông qua như là quốc ca chính thức của ‎‎Cộng hòa Ả Rập Libya‎‎ vào ngày 1 tháng 9 năm 1969, bởi nhà lãnh đạo Libya ‎‎Muammar Gaddafi,‎‎cho thấy hy vọng của ông về việc thống nhất ‎‎thế giới Ả Rập.‎‎ "Allahu Akbar" đã thay thế quốc ca trước đó "‎‎Libya, Libya, Libya‎‎", đã được ‎‎Vương quốc Libya‎‎ sử dụng kể từ khi độc lập vào năm 1951. ‎

‎Khi Cộng hòa Ả Rập Libya trở thành ‎‎Jamahiriya Ả Rập Của Nhân dân Xã hội chủ nghĩa‎‎ vào ngày 2 tháng 3 năm 1977, "Allahu Akbar" vẫn là quốc ca của Libya. Tuy nhiên, khi ‎‎Libya‎‎ và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao sau hiệp ước hòa bình với ‎‎Nhà nước Israel‎‎ vào năm 1979, nguồn gốc của quốc ca Ai Cập không còn được đề cập bởi các nguồn chính thức của chính phủ. ‎‎[1]


‎Khi Chính quyền Gaddafi bị giải tán vào ngày 20 tháng 10 năm 2011, sau ‎‎cuộc Nội chiến Libya‎‎ và cái chết của ‎‎Muammar Gaddafi,‎‎"Libya, Libya, Libya" một lần nữa được ‎‎Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia ‎‎thông qua làm quốc ca mới của Libya. ‎‎Những người trung thành với Gaddafi‎‎ tiếp tục sử dụng quốc ca.‎

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Arabic Transliteration IPA transcription English translation
First verse

الله أكبر الله اكبر
𝄇 الله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيدي 𝄆
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع في يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu Akbar! Allāhu Akbar!
𝄆 Allāhu Akbar fawqa kaydi l-muʿtadī
Allāhu li-l-maẓlūmi xayru muʾaydi 𝄇
Anā bi-l-yaqīni wa-bi-s-silāḥi saʾaftadī
Baladī wa-nūru l-ḥaqqi yasṭaʿu fī yadī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 al.laːhu akbar fawqa kajdi l.muʕtadiː
al.laːhu lil.mazˤluːmi xajru muʔajdi 𝄇
anaː bil.jaqiːni wabis.silaːħi saʔaftadiː
baladiː wanuːru l.ħaq.qi jastˤaʕu fiː jadiː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

God is the greatest! God is the greatest!
𝄆 And God is greatest above plots of the aggressors,
And God is the best helper of the oppressed. 𝄇
With faith and with weapons I shall defend my country
And the light of truth will shine in my hand.
Say with me! Say with me!
God, God, God is the greatest!
God is above any attacker!

Second verse

الله أكبر الله اكبر
𝄇 يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي 𝄆
بالحق سوف أرده وبمدفعي
وإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu Akbar! Allāhu Akbar!
𝄆 Yā hađihi d-dunyā aṭillī w-asmaʿī
Jayšu l-aʿādī jāʾ yabgī maṣraʿī 𝄇
Bi-l-ḥaqqi sawfa arduhu wa-bumadfaʿī
Wa-iđā finīt fusūf afnīhi maʿī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 jaː haðihi d.dun.jaː atˤil.liː wasmaʕiː
d͡ʒajʃu laʕaːdiː jaːʔ jabɣiː masˤraʕiː 𝄇
bil.ħaq.qi sawfa arduhu wabumadfaʕiː
wa.iðaː finiːt fusuːf afniːhi maʕiː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

God is the greatest! God is the greatest!
𝄆 Oh this world, watch and listen:
The enemy came coveting my demise, 𝄇
I shall fight with Truth and defences
And if I die, I'll take her with me!
Say it with me, say it with me:
God, God, God is the greatest!
God is above any attacker!

Third verse

الله أكبر الله أكبر
𝄇 قولوا معي الويل للمستعمر
وﷲ فوق الغادر المتجبر 𝄆
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu akbar! Allāhu akbar!
𝄆 Qūlū maʿī l-waylu li-l-mustaʿmiri
Wa-llāhu fawqa l-gāṣibi l-mutakabbiri 𝄇
Allāhu akbaru yā bilādī kabbirī
Wa-xuđī bin-aṣīyâti l-mugīri wa-dammirī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 quːluː maʕiː l.wajlu lil.mustaʕmiri
wal.laːhu fawqa l.ɣaːsˤibi l.mutakab.biri 𝄇
al.laːhu akbaru jaː bilaːdiː kab.biriː
waxuðiː binasˤiːjati l.muɣiːri wadam.miriː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

God is the greatest! God is the greatest!
𝄆 Say with me, woe to the colonialist
And God is over the invader egotist, 𝄇
God is the greatest, my country say with me:
And behold of enemies forelock and destroy it
Say it with me, say it with me:
God, God, God is the Greatest!
God is above any attacker!

Outro

الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر

Allāhu akbar!
Allāhu akbar!
Allāhu akbar!
Allāhu akbar!

al.laːhu akbar
al.laːhu akbar
al.laːhu akbar
al.laːhu akbar

God is the Greatest!
God is the Greatest!
God is the Greatest!
God is the Greatest!

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Allahu Akbar tại Youtube

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ nationalanthems.info. “Libya 1969-2011 - nationalanthems.info”. nationalanthems.info. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2012.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]