Allahu Akbar (quốc ca)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
الله أكبر
Tiếng Anh: Thượng đế vĩ đại!
Allahu Akbar
Flag of Libya (1977–2011).svg

ca của Flag of Libya (1977–2011).svg Đại dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ảrập Libya
Libya Cộng hòa Arab Libya (1969–1977)
LờiMahmoud El-Sherif
NhạcAbdalla Shams El-Din
Được chấp nhận1969
Cho đến2011

Allahu Akbar (Thượng đế vĩ đại) (tiếng Ả Rập: الله أكبر), là tiêu đề của bài quốc ca của Cộng hòa Ả Rập Jamahiriya nhân dân xã hội chủ nghĩa vĩ đại Libya và trước đó Cộng hòa Ả Rập Libya. Ban đầu nó là một bài hát hành quân Ai Cập đã trở thành phổ biến ở Ai Cập và Syria trong cuộc chiến tranh kênh đào Suez năm 1956. Nó đã được chọn làm quốc ca chính thức của Lybia vào ngày 01 tháng chín 1969, bởi nhà lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi, cho thấy hy vọng của ông về sự đoàn kết thế giới Ả Rập. Nó đã thay thế bài quốc ca Libya, Libya, Libya trước đó được Vương quốc của Libya sử dụng kể từ khi độc lập vào năm 1951.

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Ả Rập Tiếng Anh Tiếng Việt

الله أكبر الله اكبر
والله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيد
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع في يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

God is greatest! God is greatest!
And God is greatest above plots of the aggressors,
And God is the best helper of the oppressed.
With faith and with weapons I shall defend my country,
And the light of truth will shine in my hand.
Say with me! Say with me!
God, God, God is greatest!
God is above any attacker.

Thiên Chúa là vĩ đại nhất! Thiên Chúa là vĩ đại nhất! Và Thiên Chúa là vĩ đại nhất trên mảnh đất của những kẻ xâm lược, Và Thiên Chúa là người trợ giúp tốt nhất của người bị áp bức. Với đức tin và với vũ khí tôi sẽ bảo vệ đất nước của tôi, Và ánh sáng của sự thật sẽ tỏa sáng trong tay tôi. Nói với tôi! Nói với tôi! Thiên Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa là vĩ đại nhất! Thiên Chúa là trên bất kỳ kẻ tấn công.

يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي
فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي

Oh this world, watch and listen:
The enemy came coveting my position,
I shall fight with Truth and defences
And if I die, I'll take him with me!
Say it with me, say it with me:
God, God, God is greatest!
God is above any attacker!

Oh thế giới này, xem và nghe:
Kẻ thù đã thèm muốn vị trí của tôi,
Tôi sẽ chiến đấu với Chân lý và phòng thủ
Và khi tôi chết, tôi sẽ đưa anh ta với tôi!
Hãy nói với tôi, nói với tôi:
Thiên Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa là vĩ đại nhất!
Thiên Chúa là trên bất kỳ kẻ tấn công!

الله أكبر الله اكبر
قولوا معي الويل للمستعمر
وﷲ فوق الغادر المتجبر
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

God is Great God is Great
Say With Me Woe To The Enemy:
And God is Over The Invader Egotist,
God Greatest My Country Say with Me:
And Behold of Enemys Forelock and Destroy it
Say it with me, say it with me:
God, God, God is the Greatest
God is above any attacker!

Thiên Chúa là Great Thiên Chúa là Great
Nói With Me Khốn cho kẻ thù:
Và Thiên Chúa là Over The Invader thuyết tự ngã chí thượng,
Thiên Chúa vĩ đại nhất nước Mỹ nói với tôi:
Và Nầy các enemys đóng chốt và tiêu diệt nó
Hãy nói với tôi, nói với tôi:
Thiên Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa là vĩ đại nhất
Thiên Chúa là trên bất kỳ kẻ tấn công!

Chuyển tự Latinh tiếng Ả-Rập[sửa | sửa mã nguồn]


Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Fauqua Kaidi L'mutadi
Allahu Lilmazlumi Hairumu'ayyidi (repeat previous two lines)
Allahu Ana Bilyaqini Wabissilahi Saaftadi
Baladi Wanuru L-haqqi Yastau Fi Yadi
Qulu Mai
Qulu Mai
Allah Allah Allahu Akbar
Allahu Fauqa L-mutadi!
Ya Hadihi Ddunya Atilli Wa 'Smai
Gaisu L-aadi Ga'a Yabgi Masrai
Bil-haqqi Saufa Fa-saufa Afnihi Mai.
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Qulu Mai L-wailu Lil-mustamiri
Wa Llahu Fauqa L-gadiri L-mutagabbiri
Allahu Akbaru Ya Biladi Kabbiri
Wa-hudi Binasiyati L-mugiri Wa-dammiri

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Allahu Akbar tại Youtube

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]