Bản mẫu:Thông tin trường học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Đại học)
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Phần lớn những biến số trong tiêu bản này có thể được định rõ tùy ý.

Lưu ý: Nhiều biến số ở dưới không cần định rõ để tiêu bản hoạt động, nếu bạn gặp biến số nào mà không hiểu, chỉ việc bỏ qua dòng đó:

{{Trường học
| Tên         = Tên trường
| Phù hiệu      = [[Image:http://www.hdiu.edu.vn/home/Content/images/Logo-slogan-1.png|none|100px|]]
| Khẩu hiệu      = Khẩu hiệu
| Tôn chỉ       = Tôn chỉ
| Hình        = Hình
| Tên gọi khác    = Tên gọi khác của trường
| Năm thành lập    = Năm thành lập {{Ngày bắt đầu và tuổi|Năm|Tháng|Ngày}}
| Loại hình      = Loại hình trường - THCS, THPT, ĐH ...
| Bộ chủ quản     = Cơ quan chủ quản
| Bài hát truyền thống= Bài hát truyền thống của trường
| Hiệu trưởng trường = Hiệu trưởng
| Chủ tịch hội đồng trường = Chủ tịch hội đồng trường
| Hiệu phó trường   = Hiệu phó
| Giám đốc      = Giám đốc
| Giáo viên      = Số giáo viên
| Quy mô       = Số học sinh sinh viên
| Điện thoại     = Số điện thoại liên lạc
| Địa chỉ       = Địa chỉ
| Thành phố      = Thành phố
| Tỉnh        = Tỉnh
| Nước        = Nước
| Email        = Địa chỉ email
| Website       = Địa chỉ Website
| Mã trường      = Mã trường
}}

Bản mẫu này cũng tương thích với Bản mẫu:Đại học cũ, với cách dùng:

{{Đại học
|name = 
|native_name =
|image = 
|latin_name =
|motto =
|established =
|type =
|endowment =
|debt =
|rector =
|chancellor =
|president =
|vice-president =
|provost =
|principal =
|vice_chancellor =
|dean =
|director =
|faculty =
|staff =
|students =
|undergrad =
|postgrad =
|doctoral =
|profess =
|alumni =
|city =
|state =
|province =
|country =
|address =
|telephone =
|campus =
|nobel =
|sports =
|colors =
|nickname =
|mascot =
|fightsong =
|affiliations =
|website =
|logo =
}}

Xem thêm