Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin trường đại học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Đại học)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
tiếng Latinh: {{{latin_name}}}
Tên khác{{{other_name}}} hoặc {{{other_names}}}
Tên cũ{{{former_name}}} hoặc {{{former_names}}}
Khẩu hiệu{{{motto}}}
Khẩu hiệu trong Tiếng Anh
{{{mottoeng}}}
{{{top_free_label}}}{{{top_free}}}
Loại hình{{{type}}}
Hoạt động{{{established}}}–{{{closed}}}
Sáng lập{{{founder}}} hoặc {{{founders}}}
Tổ chức mẹ
{{{parent}}}
Liên kết{{{affiliation}}}
Tôn giáo
{{{religious_affiliation}}}
Liên kết học tập
{{{academic_affiliation}}}
Tài trợ{{{endowment}}}
Kinh phí{{{budget}}}
Cán bộ phụ trách
{{{officer_in_charge}}}
Chủ tịch Hội đồng trường{{{chairman}}}
Chủ tịch Hội đồng trường{{{chairperson}}}
Hiệu trưởng danh dự{{{chancellor}}}
Hiệu trưởng{{{president}}}
Phó hiệu trưởng{{{vice-president}}}
Giám đốc{{{superintendent}}}
Phó giám đốc{{{vice_chancellor}}}
Phó hiệu trưởng{{{provost}}}
Hiệu trưởng{{{rector}}}
Hiệu trưởng{{{principal}}}
Giám đốc{{{dean}}}
Giám đốc{{{director}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
Giảng viên
{{{academic_staff}}}
Nhân viên quản lý
{{{administrative_staff}}}
Sinh viên{{{students}}}
{{{enrollment}}}
Sinh viên đại học{{{undergrad}}}
Sinh viên sau đại học{{{postgrad}}}
Nghiên cứu sinh
{{{doctoral}}}
Cựu sinh viên{{{alumni}}}
Sinh viên khác
{{{other_students}}}
Vị trí
{{{location}}}
hoặc {{{address}}} (optional)
{{{city}}}, {{{state}}},
{{{province}}},
{{{postalcode}}} hoặc
{{{zipcode}}} (optional)
{{{country}}}

{{{coordinates}}}
Khuôn viên{{{campus}}}
Ngôn ngữ{{{language}}}
{{{free_label}}}{{{free}}}
Màu{{{colors}}} hoặc {{{colours}}}
Điền kinh{{{athletics}}}
Biệt danh{{{sports_nickname}}}
Liên kết thể thao
{{{sporting_affiliations}}}
Thể thao{{{sports}}}
Linh vật{{{mascot}}} hoặc {{{mascots}}}
{{{sports_free_label}}}{{{sports_free}}}
Website{{{website}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{nrhp}}} hoặc {{{embedded}}}
{{{pushpin_map}}}
{{{footnotes}}}


{{Thông tin trường đại học}} là hộp thông tin cho các bài viết về các trường đại học và cao đẳng;

Tham số[sửa mã nguồn]

Tiếng Anh[sửa mã nguồn]

Tất cả các tham số là tùy chọn. Xóa ghi chú ẩn (bao gồm trong <!---->) bao quanh các mục nhập nhất định, để dữ liệu bạn nhập xuất hiện trong bài viết đã xuất bản. Tất cả các tên tham số phải viết thường.

{{Thông tin trường đại học
| name       = 
| native_name    = 
| native_name_lang = 
| image       = 
| image_upright   = 
| image_alt     = 
| caption      = 
| latin_name    = 
| other_name    = <!-- hoặc |other_names= -->
| former_name    = <!-- hoặc |former_names= -->
| motto       = 
| motto_lang    = 
| mottoeng     = 
| top_free_label  = <!-- up to |top_free_label2= -->
| top_free     = <!-- up to |top_free2= -->
| type       = 
| established    = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| closed      = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| founder      = <!-- hoặc |founders= -->
| parent      = 
| affiliation    = 
| religious_affiliation = 
| academic_affiliation = <!-- hoặc |academic_affiliations= -->
| endowment     = 
| budget      = 
| officer_in_charge = 
| chairman     = 
| chairperson    = 
| chancellor    = 
| president     = 
| vice-president  = 
| superintendent  = 
| vice_chancellor  = 
| provost      = 
| rector      = 
| principal     = 
| director     = 
| dean       = 
| head_label    = 
| head       = 
| academic_staff  = 
| administrative_staff = 
| students     = <!-- hoặc |enrollment= -->
| undergrad     = 
| postgrad     = 
| doctoral     = 
| alumni      =
| other_students  = <!-- hoặc |other= -->
| address      = <!-- Please discuss before using -->
| city       = 
| state       = 
| province     = 
| country      = 
| postalcode    = <!-- hoặc |zipcode= hoặc |postcode= -->
| coordinates    = <!-- {{coord|LAT|LON|type:edu|display=inline,title}} -->
| campus      = 
| language     = 
| free_label    = <!-- up to |free_label2= -->
| free       = <!-- up to |free2= -->
| colors      = <!--hoặc |colours= -->
| athletics     = 
| sports      = 
| sports_nickname  = <!--hoặc |athletics_nickname= -->
| sporting_affiliations = 
| mascot      = <!--hoặc |mascots= -->
| sports_free_label = <!-- up to |sports_free_label3= -->
| sports_free    = <!-- up to |sports_free3= -->
| symbol      =
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| logo       = 
| logo_size     = 
| logo_upright   =
| logo_alt     = 
| footnotes     = 
| embedded     = <!-- hoặc |nrhp= hoặc |module= -->
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

University of Illyria
Universiti von Illyria
scroll atop shield outline
Seal of University of Illyria
tiếng Latinh: Universitas Illyriensis
Tên khácUI
Tên cũUtopian University
Khẩu hiệu
Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos
Khẩu hiệu trong Tiếng Anh
"Better a witty fool than a foolish wit"
Loại hìnhĐại học công lập
Hoạt động1666 (1666)–1850 (1850)
Tôn giáo
Church of Illyria
Tài trợUS$ 123,456,789
Hiệu trưởng danh dựJohn và Jane Doe
Phó giám đốcJohn Doe
Hiệu trưởngFr. Doe
VisitorJohn và Jane Doe
Giảng viên
300
Nhân viên quản lý
600
Sinh viên10,000
Sinh viên đại học5,000
Sinh viên sau đại học1,000
Nghiên cứu sinh
100
Sinh viên khác
1,200a
Vị trí, ,
12°20′B 98°46′T / 12,34°B 98,76°T / 12.34; -98.76
Khuôn viênRural
Màu         Red and blue
Biệt danhThe Nematodes
Liên kết thể thao
Utopian Athletic League
Thể thao
Linh vậtNobby the Nematode
Websitewww.illyria.edu
Spiral on stripes

{{Thông tin trường đại học
| name = University of Illyria
| native_name = Universiti von Illyria
| native_name_lang = de
| other_name = UI
| image = Dabney-minimalist-vector.svg
| image_upright = 0.7
| image_alt = scroll atop shield outline
| caption = Seal of University of Illyria
| latin_name = Universitas Illyriensis
| former_name = Utopian University
| motto = ''Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos''
| motto_lang = la
| mottoeng = "Better a witty fool than a foolish wit"
| established = {{start date|1666}}
| closed = {{end date|1850}}
| type = [[Đại học công lập]]
| religious_affiliation = Church of Illyria
| endowment = US$&nbsp;123,456,789
| chancellor = [[John Jane Doe]]
| vice_chancellor = John Doe
| rector = Fr. Doe
| head_label = [[Visitor]]
| head = [[John Jane Doe]]
| academic_staff = 300
| administrative_staff = 600
| students = 10,000
| undergrad = 5,000
| postgrad = 1,000
| doctoral = 100
| other_students = 1,200{{sup|a}}
| city = [[Illyria]]
| state = [[Illyria]]
| country = [[Utopia]]
| coordinates = {{coord|12.34|-98.76|type:edu|display=inline}}
| campus = Rural
| colours = {{color box|red}}{{color box|blue}} Red and blue
| sports = {{hlist |[[Điền kinh trong sân vận động]] |[[Bóng nước (thể thao)]]}}
| sports_nickname = The Nematodes
| mascot = Nobby the Nematode
| sporting_affiliations = [[Utopian Athletic League]]
| website = {{URL|www.illyria.edu}}
| logo = EUSP logo lowres.jpg
| logo_size = 50px
| logo_alt = Spiral on stripes
| footnotes = <hr/>
<div style="text-align:left;">
{{sup|a}} [[Further education]].<br/>
</div>
Note: This university is completely fictional.
}}