Bản mẫu:End

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

This template ends any table (with bar-brace "|}") and may be used with any other templates that begin a one-level table, except with template {{Top}} & {{Mid}} which require {{Bottom}} to end a Top-table (which has a double-level format).

Severe limitations[sửa mã nguồn]

WARNING: Template {{end}} must be placed on a separate line for ending a table; otherwise, it inserts a literal bar-brace "|}" into the text.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{col-begin}}{{col-2}}AA{{col-2}}BB
{{end}}

Result:

{{col-begin}}
{{col-2}}AA
{{col-2}}BB
{{end}}

Result:

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu dùng để tạo cột[sửa mã nguồn]

Họ bản mẫu Loại Hỗ trợ
bảng wiki?dagger
Bắt đầu cột Ngắt giữa các cột Kết thúc cột
"Col-begin" Table {{Col-begin}}
hoặc {{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-end}}
hoặc {{End}}
"Columns" Table Không {{Columns}}
"Multicol" Table Không {{Multicol}} {{Multicol-break}} {{Multicol-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns {{Div col}}
– {{Columns-list}}
{{Div col end}}

daggernghĩa là họ bản mẫu này có hoạt động được cùng với các mã wiki {| | || |- |} được dùng để tạo bảng không? Nếu không, để tạo bảng, bạn cần phải dùng các bản mẫu thay thế {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}; hoặc các thẻ HTML <table>...</table>, <tr>...</tr>….

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho End

Ends a table. Must appear on a separate line. Normally used with {{col-begin}}. It takes no parameters.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số