Bản mẫu:Harvnb

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

[[#CITEREF|]]

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Usage

{{Harvnb 
  | ''Họ của tác giả'' 
  | ''Năm'' 
  | ''Vị trí đoạn văn bản trích dẫn'' 
}}

Vị trí đoạn văn bản trích dẫn thường sử dụng hai định dạng sau:

p = trang
pp = các trang
Notes
 • The abbreviation Harvnb may be used.
 • The first parameter is the author's last name.
 • The second parameter is the year of publication.
 • The third parameter is the location of the cited material within the reference. This parameter is optional.
 • The parameter p is an optional page parameter (e.g., "{{ Harvnb | Smith | 2006 | p=25 }}" yields Smith 2006, tr. 25.
 • The parameter pp is an optional page range parameter (e.g., "{{ Harvnb | Smith | 2006 | pp=25-26 }}" yields Smith 2006, tr. 25-26.

If Ref=none, then no hyperlink is created.

Examples

 • {{Harvard citation no brackets | Smith | 2006 | loc=ch. 100}}
 • {{Harvnb | Smith | 2006 | p=25}}
 • {{Harvnb | Smith | 2006 | pp=25-26}}
 • {{Harvnb | Smith | 2006 | pp=25-26 | Ref=none}}
 • {{Harvnb | Smith | Jones | 2006 | p=25}}
 • {{Harvnb | Smith | Jones | Brown | 2006 | p=25}}
 • {{Harvnb | Smith | Jones | Brown | Black | 2006 | p=25}}

sẽ cho:

Purpose

There are limited situations in which it is undesirable to surround a Harvard citation by brackets. An example may be where the citation has been formatted as an inline citation using cite.php. See also Template:Harvard citation.

Lưu ý: Nếu muốn có chú thích ref bên trong, dùng bản mẫu Sfn thay cho bản mẫu Harvnb.

Cú pháp Kết quả
{{Sfn| Smith | 2006 | p=25}}
{{Sfn| Smith | 2006 | pp=25-26}}
{{Sfn| Smith | 2006 | pp=25-26 | Ref=none}}
{{Sfn| Smith | Jones | 2006 | p=25}}
{{Sfn| Smith | Jones | Brown | 2006 | p=25}}
{{Sfn| Smith | Jones | Brown | Black | 2006 | p=25}}
{{Tham khảo}}

[1] [2] [2] [3] [4] [5]

 1. ^ Smith 2006, tr. 25.
 2. ^ a ă Smith 2006, tr. 25-26. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “FOOTNOTESmith200625-26” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 3. ^ Smith & Jones 2006, tr. 25.
 4. ^ Smith, Jones & Brown 2006, tr. 25.
 5. ^ Smith và đồng nghiệp 2006, tr. 25.