Bản mẫu:Hex2dec

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

0

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Usage[sửa mã nguồn]

 • {{hex2dec|0x0000}} → 0
 • {{hex2dec|0xA0}} → 160
 • {{hex2dec|0x7C0}} → 1984
 • {{hex2dec|0xFFFF}} → 65535
 • {{hex2dec|0x845FED}} → 8675309
 • {{hex2dec|0x75BCD15}} → 123456789
 • {{hex2dec|0xDEADBEEF}} → 3735928559
 • {{hex2dec|0xFFFFFFFF}} → 4294967295
Input formats

Input with or without 0x prefix:

 • {{hex2dec|0xa0}} → 160
 • {{hex2dec|a0}} → 160

Uppercase and lowercase accepted:

 • {{hex2dec|A0}} → 160
 • {{hex2dec|a0}} → 160
Not a number input
 • {{hex2dec|}} → 0
 • {{hex2dec}} → 0
 • {{hex2dec|0xAXYZ}} → 0
 • {{hex2dec|XYZ}} → 0
 • {{hex2dec|0xA B}} → 0
 • {{hex2dec|A B}} → 0

See also[sửa mã nguồn]