Bước tới nội dung

Bản mẫu:Convinfobox

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một lối vào cho {{convert}}. Nó được ý định như một siêu bản mẫu để sử dụng phía trong mã cho một bản mẫu, nơi mà đầu vào là không biết đến a priori. Đối với chuyển đổi đơn vị phía trong bài viết, nên sử dụng {{convert}} trực tiếp.

Bản mẫu này chấp nhận từ tham số 4 đến 7 không rõ tên. Tham số lẻ phải được số (hoặc rỗng) và xác định giá trị số của một đo lường và độ chính xác ý định của chuyển đổi. Tham số chẵn phải được các mã đơn vị được sử dụng trong {{convert}}. Tham số được đặt tên cũng như được sử dụng bởi {{convert}}.

Bản mẫu này khác từ {{convert}} trong các khía cạnh sau đây.

 • Các đơn vị để chuyển đổi sang và các đơn vị để chuyển đổi từ phải được xác định (do đó là không có mặc định chuyển đổi sang đơn vị).
 • Các trường cho giá trị số của một đo lường có thể được để trống.
 • Mặc định là viết tắt đơn vị (trong đó viết tắt tồn tại).
 • Phạm vi chuyển đổi không có sẵn.

Bản mẫu này có thể được sử dụng khi nó là không biết trong đó phương hướng chuyển đổi là để được thực hiện. Phương hướng được xác định như minh họa trong các ví dụ sau đây.

 • {{convinfobox|100|m2||sqft}} → 100 m2 (1.100 foot vuông)
 • {{convinfobox||m2|100|sqft}} → 100 foot vuông (9,3 m2)

Chuyển đổi đối ngẫu[sửa mã nguồn]

Chuyển đổi đối ngẫu có thể được thực hiện bằng cách thêm một phần năm (có thể trống) và tham số không tên thứ sáu.

 • {{convinfobox|375|ml||impoz||USoz}} → 375 ml (13,2 fl oz Anh; 12,7 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz}} → 40 fl oz Anh (1.100 ml; 38 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox||ml||impoz|32|USoz}} → 32 fl oz Mỹ (950 ml; 33 fl oz Anh)

Các đơn vị đã ghép[sửa mã nguồn]

Chiều dài có thể được thể hiện bằng feet và inch.

 • {{convinfobox|180|cm||ft||in}} → 180 cm (5 ft 11 in)
 • {{convinfobox||cm|5|ft||in}} → 5 ft (150 cm)
 • {{convinfobox||cm||ft|120|in}} → 120 in (300 cm)
 • {{convinfobox||cm|5|ft|6|in}} → 5 ft 6 in (168 cm)
 • {{convinfobox||ft||in|180|cm}} → 180 cm (5 ft 11 in)
 • {{convinfobox|5|ft||in||cm}} → 5 ft 0 in (152 cm)
 • {{convinfobox||ft|120|in||cm}} → 120 in (300 cm)
 • {{convinfobox|5|ft|6|in||cm}} → 5 ft 6 in (168 cm)

Tương tự, khối lượng có thể được thể hiện bằng pound và ounce.

Khối lượng cũng có thể được thể hiện bằng đá và pound.

 • {{convinfobox|65|kg||st||lb}} → 65 kg (143 lb; 10 st 3 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st||lb}} → 10 st 0 lb (64 kg; 140 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb}} → 10 st 7 lb (67 kg; 147 lb)
 • {{convinfobox||kg||st|145|lb}} → 145 lb (66 kg; 10 st 5 lb)

Xác định nhiều hơn một giá trị[sửa mã nguồn]

Bản mẫu hiện nay căn cứ chuyển đổi trên giá trị số không trống đầu tiên bỏ qua bất kỳ các giá trị thứ hai hoặc thứ ba.

 • {{convinfobox|100|m2|100|sqft}} → 100 m2 (1.100 foot vuông)
 • {{convinfobox|375|ml|40|impoz||USoz}} → 375 ml (13,2 fl oz Anh; 12,7 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox|375|ml||impoz|32|USoz}} → 375 ml (13,2 fl oz Anh; 12,7 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz|32|USoz}} → 40 fl oz Anh (1.100 ml; 38 fl oz Mỹ)

Làm tròn[sửa mã nguồn]

Như với {{convert}} làm tròn có thể được thực hiện tự động hoặc bằng tay bằng cách xác định chính xác và/hoặc số của các con số đáng kể trong giá trị được chuyển đổi. Số của các con số đáng kể có thể được xác định bởi tham số |sigfig=. Tính chính xác có thể được xác định bởi tham số không tên thứ 5 (nếu đó là không có thứ 6) hoặc thứ 7 (nếu đó là một thứ 6) như minh hoạ trong ví dụ dưới đây.

 • {{convinfobox|100|m2||sqft|4}} → 100 m2 (1.076,3910 foot vuông)
 • {{convinfobox|100|m2||sqft|sigfig=4}} → 100 m2 (1.076 foot vuông)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|2}} → 40 fl oz Anh (1.136,52 ml; 38,43 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|sigfig=3}} → 40 fl oz Anh (1.140 ml; 38,4 fl oz Mỹ)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|3}} → 10 st 7 lb (66,678 kg; 147,000 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|sigfig=5}} → 10 st 7 lb (66,678 kg; 147,00 lb)

Xác định chính xác "0" để ngăn ngừa làm tròn của các giá trị kết thúc bằng số không:

 • kilôgram (kg)
  • with "0": {{convinfobox|110|kg||lb|0}} → 110 kg (243 lb)
  • without: {{convinfobox|110|kg||lb}} → 110 kg (240 lb)
 • pound (lb)
  • with "0": {{convinfobox||kg|240|lb|0}} → 240 lb (109 kg)
  • without: {{convinfobox||kg|240|lb}} → 240 lb (110 kg)
 • mét (m)
  • with "0": {{convinfobox|100|m||ft|0}} → 100 m (328 ft)
  • without: {{convinfobox|100|m||ft}} → 100 m (330 ft)
 • inch (in)
  • with "0": {{convinfobox||cm|100|in|0}} → 100 in (254 cm)
  • without: {{convinfobox||cm|100|in}} → 100 in (250 cm)

Để lại tất cả các trường số trống[sửa mã nguồn]

Nếu tất cả các trường giá trị số được để trống bản mẫu trả về không có gì.

 • {{convinfobox||m2||sqft}}
 • {{convinfobox||ml||impoz||USoz}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Hỗ trợ các bản mẫu
Các bản mẫu được nhúng vào {{convinfobox}}
Danh sách