Bản mẫu:Tmath

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Wraps a math expression written in TeX code in <math>...</math> tags using the {{#tag:}} parser function extension. Intended to be used for very short expressions like variables.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{tmath|expression}}

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{tmath|a}} đưa ra
  • {{tmath|\pi}} đưa ra
  • {{tmath|x_0}} đưa ra

The template is intended to be used for very short LaTeX mathematical expressions like variables. It is more cumbersome to use for equations or other expressions containing special signs that have to be escaped, like the equal sign = with {{=}} and the vertical pipe | with {{!}}:

  • {{tmath|E {{=}} mc^2}} đưa ra
  • {{tmath|x {{=}} {{!}} \vec {{(}} x {{)}} {{!}} }} đưa ra

Sử dụng dấu ngoặc { và } với cẩn thận[sửa mã nguồn]

Apart from using the {{(}} and {{)}} templates to get { and }, you may use the braces { and } as long as { is not preceded or followed by another {, and } is not preceded or followed by another }, e.g.

  • {{tmath|x {{=}} {{!}} \vec{x} {{!}} }} đưa ra
  • {{tmath|\zeta(2) {{=}} \frac{\pi^2}{6} }} parses (you added that space!) to
  • {{tmath|\zeta(2) {{=}} \frac{\pi^2}{6}}} fails to parse (you forgot that space!), v.g. Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {\displaystyle \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} }
  • {{tmath|\frac{1}{ x^{2n+1} } }} parses (you added all those spaces!) to
  • {{tmath|\frac{1}{x^{2n+1}} }} fails to parse (you forgot some of those spaces!), v.g. Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {\displaystyle \frac{1}{x^{2n+1} }}

Xem thêm[sửa mã nguồn]