Bản mẫu:Template link with parameters

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

{{[[Bản mẫu:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This is the template link with parameters (or {{tlp}}) template.

It can be used in documentation and talk page discussions to show how a template name would be used in code.

Here is how this template looks. Code to the left and actual rendering to the right:

{{tlp|tên|parameters}} = {{tên|parameters}}

Features of {{tlp}}:

  • It shows a template name with a link to that template.
  • It shows up to eight parameters.
  • It also shows empty parameters. (See examples below.)
  • It prevents line wraps in its output.
  • It uses normal text style. ({{tlx}}, for instance, uses <code>...</code> text style.)

This template belongs to a whole family of similar templates. See the see also section below for some of them. For instance, when writing documentation you might want to avoid a lot of unnecessary links, since it decreases readability – i.e. on the first occurrence of a template name, use {{tl}}, {{tlp}} or {{Tlx}} and thereafter use {{tlf}}, {{tlc}} or {{tld}}.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Đầu ra Bình luận
{{tlp}} {{[[Bản mẫu:{{{1}}}|{{{1}}}]]}} Shows its own syntax.
{{tlp|tên}} {{Tên}}
{{tlp|tên|first}} {{Tên|first}}
{{tlp|tên|first|last}} {{Tên|first|last}}
{{tlp|Tên|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j}} {{tên|a|b|c|d|e|f|g|h}} Shows up to eight parameters. The rest are dropped.
{{tlp|Tên||three|four}} {{Tên||three|four}} Also shows empty parameters.
{{tlp|Tên||three}} {{Tên||three|}} Even shows empty parameters that come at the end.
{{tlp|tên|first=a|last=b}} {{Tên}} Equal signs are a problem, but there are a couple ways to fix:
{{tlp|tên|2=first=a|3=last=b}} {{Tên|first=a|last=b}} Use numbered parameters to fix it. Here, parameter "|2=" is assigned the string "first=a". Start with #2, since "name" is already in the "|1=" slot. Note that all subsequent parameters after a numbered parameter must also be numbered.
{{tlp|name|first{{=}}a|last{{=}}b}} {{name|first=a|last=b}} Or, simply use, "{{=}}", the equal-sign template, to "escape" the symbol.
{{tlp|name|2=1=a|3=2=b}} {{name|1=a|2=b}} Both techniques also work with numbered positional parameters (e.g.: "|1=", "|2=").
{{tlp|name|2=1=a|last{{=}}b}} {{name|last=b}} The named parameter ("|last=") clobbered the prior one ("|2="). Again, all subsequent parameters after a numbered parameter must also be numbered...
{{tlp|name|2=1=a|3=last=b}} {{name|1=a|last=b}} ... but that's easy to fix, by adding the position number ("|3=") to the last parameter.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chặn bao bì của chữ bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không có <code>...</code>.
  • 4 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ahunt/SSHFS}} {{Thành viên:Ahunt/SSHFS}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) · Mô đun:hatnote
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} Bản mẫu:Tsetl
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận, liên kết, sửa)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Bản mẫu:Twlh