Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin tổ chức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{name}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Hộp thông tin tổ chức}} Đây là hộp thông tin dùng trong các bài viết liên quan đến các tổ chức.

Bản mẫu rỗng

[sửa mã nguồn]
name
native_name
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
logo_caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}|{{{map2_alt}}}]]
map2_caption`
Tên viết tắtabbreviation
Đặt theo tênnamed_after
Khẩu hiệumotto
Tiền nhiệmpredecessor
Sáp nhập vàomerged
Kế nhiệmsuccessor
Thành lậpformation
Sáng lập bởifounder  /  founders
Thành lập tạifounding_location
Giải tánextinction
Sát nhập bởimerger
Loạitype
tax_id  /  vat_id
Số đăng kýregistration_id
Vị thế pháp lýstatus
Mục đíchpurpose
Trụ sở chínhheadquarters
Vị trí
 • location
Tọa độcoords
Vùng
region
Sản phẩmproducts
Dịch vụservices
Phương phápmethods
Lĩnh vựcfields
Thành viên (_year)
membership
Ngôn ngữ chính
language
Chủ nhânowner  /  owners
Tổng thư ký
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
leader_title3
leader_name3
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
Nhân vật chủ chốt
key_people
Cơ quan chính
main_organ
Chủ quản
parent_organization
Các thành viênsubsidiaries
Ly khaisecessions
TC liên quanaffiliations
Ngân sách (_year)
budget
Doanh thu (_year)
revenue
Giải ngândisbursements
Chi phíexpenses
Tài trợendowment
Nhân viên (_year)
staff
Tình nguyện viên (_year)
volunteers
Khẩu hiệuslogan
Sứ mệnhmission
Trang web{{url|...}}
Tên trước đây
formerly
footnotes
{{Hộp thông tin tổ chức
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| named_after     = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = 
| caption       = 
| logo        =
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| map         = 
| map_size      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = 
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = 
| successor      = 
| formation      = <!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = 
| founding_location  = 
| extinction     = <!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = 
| type        = 
| tax_id       = <!-- or | vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profit org -->
| status       = 
| purpose       = 
| headquarters    = 
| location      = 
| coords       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline, title}} -->
| region       = 
| services      = 
| products      = 
| methods       = 
| fields       = 
| membership     = 
| membership_year   = 
| language      = 
| owner        = <!-- or | owners = -->
| sec_gen       = 
| leader_title    = 
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = 
| parent_organization = 
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| slogan       = 
| mission       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = 
| footnotes      = 
}}

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

Tất cả các trường là chữ thường và tùy chọn.

Organization's name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(caption:)
Simple shapes example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
Tên viết tắtabbreviation
Đặt theo tênnamed_after
Khẩu hiệumotto
Tiền nhiệmpredecessor
Sáp nhập vàomerged
Kế nhiệmsuccessor
Thành lậpformation  (or established)
Sáng lập bởifounder  (or founders)
Thành lập tạifounding_location
Giải tándissolved  (or extinction)
Sát nhập bởimerger
Loạitype
tax_id  (or vat_id)
Số đăng kýregistration_id
Vị thế pháp lýstatus
Mục đíchpurpose
Trụ sở chínhheadquarters
Vị trí
 • location
Tọa độ(use {{coord}} )
Vùng
region
Sản phẩmproducts
Dịch vụservices
Phương phápmethods
Lĩnh vựcfields
Thành viên (_year)
membership
Ngôn ngữ chính
language  (or languages)
Chủ nhânowner  (or owners)
Tổng thư ký
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
Nhân vật chủ chốt
key_people
Cơ quan chính
main_organ  (or publication)
Chủ quản
parent_organi[z/s]ation
Các thành viênsubsidiaries
Ly khaisecessions
TC liên quanaffiliations
Ngân sách (_year)
budget
Doanh thu (_year)
revenue
Giải ngândisbursements
Chi phí (_year)expenses
Tài trợendowment
Nhân viên (_year)
staff
Tình nguyện viên (_year)
volunteers
Khẩu hiệuslogan
Sứ mệnhmission
Trang webwebsite
Tên trước đây
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Hộp thông tin tổ chức
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people =
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}