Bản mẫu:Vòng loại cho giải vô địch (UEFA)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • FIFA, Euro
  • Ví dụ như {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |expanded=FIFA}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Vòng loại cho giải vô địch (UEFA) |FIFA}}

Bản mẫu:UEFA European Championship templates