Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XV

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 (1997)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Đinh Quan Căn Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Văn Minh Trung ương Đảng

2 Điền Kỷ Vân Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại (Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc)
3 Chu Dung Cơ Thủ tướng Quốc vụ Viện Thành viên thứ 3 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
4 Giang Trạch Dân Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Thành viên thứ một trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
5 Lý Bằng Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân Đại Thành viên thứ 2 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
6 Lý Trường Xuân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
7 Lý Lam Thanh Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Thành viên thứ 7 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
8 Lý Thiết Ánh Chủ tịch Viện Khoa học xã hội
9 Lý Thụy Hoàn Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Thành viên thứ 4 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
10 Ngô Bang Quốc Phó Thủ tướng thứ 2
11 Ngô Quan Chính Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông
12 Trì Hạo Điền Phó Chủ tịch Quân Ủy TW

Ủy viên quốc vụ viện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

13 Trương Vạn Niên Bí thư Trung ương Đảng

Phó chủ tịch Quân Ủy TW

14 La Cán Bí thư Trung ương Đảng

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bí thư Chánh Pháp Trung ương

15 Hồ Cẩm Đào Phó Chủ tịch nước

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Bí thư thứ 1 ban bí thư

Hiệu Trưởng trường Đảng TW

Thành viên thứ 5 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
16 Giang Xuân Vân Phó Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại
17 Giả Khánh Lâm Bí thư Thị ủy Bắc Kinh
18 Tiền Kỳ Sâm Phó Thủ tướng thứ 3

Ngoại Trưởng

19 Hoàng Cúc Bí thư Thượng Hải kiêm Thị trưởng Thượng Hải.
20 Úy Kiện Hành Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thành viên thứ 6 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
21 Ôn Gia Bảo Bí thư Trung ương Đảng

Phó Thủ tướng thứ 4 Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

22 Tạ Phi Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Mất tháng 10 /1999 khi đang tại nhiệm
Ủy viên Dự khuyết
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Tăng Khánh Hồng Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương
2 Ngô Nghi Ủy viên Quốc vụ (nữ)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]