Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11 (1977)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Vi Quốc Thanh Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Giải phóng Nhân dân Quân đội
2 Ô Lan Phu Trưởng ban Công tác Mặt trận Trung ương
3 Phương Nghị Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc
4 Đặng Tiểu Bình Phó Chủ tịch Đảng,Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn Quốc,Phó Thủ tướng,Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng Nhân dân Quân
Ủy viên thứ 3 Ban thường vụ Bộ Chính trị
5 Diệp Kiếm Anh Chủ tịch Nước,Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Ủy viên thứ 2 Ban thường vụ Bộ Chính trị
6 Lưu Bá Thừa Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân
7 Hứa Thế Hữu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Trung ương,Tư lệnh Quân khu Quảng Châu
8 Kỉ Đăng Khuê Phó Thủ tướng
9 Tô Chấn Hoa Bí thư Thượng Hải kiêm Thị trưởng Thượng Hải, Chính ủy Hải quân Giải phóng Nhân dân Mất năm 1979 khi đang tại nhiệm
10 Lý Tiên Niệm Phó Chủ tịch Đảng Ủy viên thứ 5 Ban thường vụ Bộ Chính trị
11 Lý Đức Sinh Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương
12 Ngô Đức Phó Ủy viên Trưởng Nhân Đại
13 Dư Thu Lý Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc
14 Uông Đông Hưng Phó Chủ tịch Đảng Ủy viên thứ 4 Ban thường vụ Bộ Chính trị
15 Trương Đình Phát Tư lệnh Không quân Giải phóng Nhân dân,Ủy viên Quân ủy Trung ương
16 Trần Vĩnh Quý Phó Thủ tướng
17 Trần Tích Liên Phó Thủ tướng,Tư lệnh kiêm Bí thư,Quân khu Thủ đô Bắc Kinh
18 Cảnh Tiêu Phó Thủ tướng
19 Nhiếp Vinh Trăn Phó Ủy viên Trưởng Nhân Đại
20 Nghê Chí Phúc Chủ tịch Tổng Công hội Toàn quốc
21 Từ Hướng Tiền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
22 Bành Xung Bí thư Thượng Hải kiêm Thị trưởng Thượng Hải.
23 Hoa Quốc Phong Chủ tịch Đảng,Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Thủ tướng Quốc vụ viện
Ủy viên thứ 1 Ban thường vụ Bộ Chính trị
Ủy viên Dự khuyết
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Trần Mộ Hoa Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại
2 Triệu Tử Dương Phó Chủ tịch Chính Hiệp Tại Hội nghị Trung ương 4 (1979) bổ sung vào Bộ Chính trị
Bổ sung vào Ban thường vụ Bộ Chính trị Ủy viên thứ 4 tại Hội nghị Trung ương 6 (1981)
3 Tái Phúc Đỉnh Bí thư kiêm Chủ tịch Tân Cương
Bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 3 (1978)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Đặng Dĩnh Siêu Bi thư thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (nữ)
2 Hồ Diệu Bang Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bổ sung vào Ban thường vụ Bộ Chính trị Ủy viên thứ 1 tại Hội nghị Trung ương 6 (1981)
3 Vương Chấn Phó Thủ tướng
Bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 4 (1979)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Triệu Tử Dương Phó Chủ tịch Hiệp Chính Bổ sung vào Ban thường vụ Bộ Chính trị Ủy viên thứ 4 tại Hội nghị Trung ương 6 (1981)
2 Bành Chân Bí thư Ủy ban trung ương về Chính trị và Pháp luật

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]