Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Emblem of North Korea.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (tiếng Hàn: 조선로동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 Chosŏn Rodongdang Chungang Wiwŏnhoe Chŏngch'igung Sangmu Wiwŏnhoe) còn được gọi là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (정치국 상무위원회), Thường vụ Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị, là cơ quan trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng, do các thành viên lãnh đạo chủ chốt làm ủy viên. Cơ quan được ủy nhiệm chính thức là tiến hành các cuộc thảo luận chính sách và đưa ra quyết định về các vấn đề lớn khi Bộ Chính trị không tổ chức phiên họp. Trong khi Ủy ban Thường vụ về lý thuyết báo cáo lần lượt với Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương, nhưng thực tế, Ủy ban Thường vụ đóng vai trò là cơ quan ra quyết định quyền lực nhất ở Bắc Triều Tiên, và các quyết định của Ủy ban tương đương với luật. Vai trò của Ủy ban gần giống với vai trò của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị thành lập tại Đại hội VI vào tháng 10/1980. Vào thời điểm đó, Ủy ban Thường vụ gồm 5 ủy viên gồm Kim Il SungKim IlO Jin-u, Kim Jong Il và Ri Jong-ok. Kể từ đó, Đảng Lao động đã không tổ chức một đại hội Đảng toàn quốc. Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị không được bổ sung. Một số ủy ban thường trực đã qua đời hoặc miễn nhiệm. Khi Kim Jong Il trở thành Tổng bí thư năm 1997, Ủy ban Thường vụ còn lại mình ông. Ủy ban đã mất vai trò lãnh đạo Đảng vào thời điểm đó.

Năm 2010, Hội nghị toàn quốc Trung ương Đảng lần thứ 3 đã được tổ chức. Hội nghị đã bầu Kim Jong IlJo Myong-rokRi Yong-hoChoe Yong-rim làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương. Năm 2012, Hội nghị toàn quốc Trung ương Đảng lần thứ 4 đã bổ sung Choe Ryong-hae làm thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Vào tháng 7/2012, Ri Yong-ho đã được miễn nhiệm. Vào tháng 4/2015, Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã trở thành ủy viên Ủy ban Thường vụ. Vào tháng 5/2016, sau 36 năm trôi qua, Đảng Lao động đã tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7. Đại hội đã bầu Kim Jong-un, Kim Yong-nam, Hwang Pyong-so, Pak Pong-ju và Choe Ryong-hae làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới.

Đại hội Đảng lần thứ VI[sửa | sửa mã nguồn]

Chân dung Họ tên Bổ nhiệm Miễn nhiệm Kiêm nhiệm Ghi chú
Kim Il Sung Portrait-2.jpg Kim Il-Sung
Kim Nhật Thành
10/1980 7/1994 Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng
Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Chủ tịch nước
Mất khi đang tại nhiệm
KimIl1974.jpg Kim Il
Kim Nhất
10/1980 3/1984 Phó chủ tịch nước Mất khi đang tại nhiệm
BLANK.jpg O Jin-u
Ngô Chấn Vũ
10/1980 2/1995 Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Phó ủy viên trưởng thứ nhất Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên
Mất khi đang tại nhiệm
Kim Jong il Portrait.jpg Kim Jong-il
Kim Chính Nhật
10/1980 12/2011 Tổng Bí thư Đảng
Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Ủy viên trưởng Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên
Mất khi đang tại nhiệm
Li Jong-ok.jpg Li Jong-ok
Lý Chung Ngọc
10/1980 6/1983 Tổng lý Chính vụ viện
Kim Jong-un at the Workers' Party of Korea main building.png Kim Jong-un
Kim Chính Ân
4/2012 5/2016 Bí thư thứ nhất Đảng
Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Ủy viên thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên
Kim Yong-nam 2015.jpg Kim Yong-nam
Kim Vĩnh Nam
9/2010 5/2016 Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao
BLANK.jpg Choe Yŏngrim
Thôi Anh Lâm
9/2010 4/2013 Tổng lý Nội các Triều Tiên
Cho Myong-nok and Bill Clinton.jpg Jo Myong Rok
Triệu Minh Lộc
9/2010 11/2010 Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Cục trưởng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Mất khi đang tại nhiệm
BLANK.jpg Ri Yong-ho
Lý Anh Hạo
9/2010 7/2012 Phó ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Tông tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Miễn nhiệm do bệnh
Choe Ryong-Hae.jpg Choe Ryong-hae
Thôi Long Hải
4/2012 2/2015 Phó ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Cục trưởng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Hwang Pyong-So.jpg Hwang Pyong-so
Hoàng Bỉnh Thệ
4/2015 5/2016 Phó ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Cục trưởng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên

Đại hội Đảng lần thứ VII[sửa | sửa mã nguồn]

Chân dung Họ tên Bổ nhiệm Miễn nhiệm Kiêm nhiệm Ghi chú
Kim Jong-un at the Workers' Party of Korea main building.png Kim Jong-un
Kim Chính Ân
5/2016 nay Bí thư thứ nhất Đảng
Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Ủy viên thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên
Hwang Pyong-So.jpg Hwang Pyong-so
Hoàng Bỉnh Thệ
5/2016 nay Phó ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Cục trưởng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Pak Pong-ju
Phác Phượng Trụ
5/2016 nay Tổng lý Nội các Triều Tiên
Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên
Choe Ryong-Hae.jpg Choe Ryong-hae
Thôi Long Hải
5/2016 nay Phó ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Quốc gia

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]