Curtiss XP-18

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Curtiss XP-18 là một loại máy bay tiêm kích hai tầng cánh được nghiên cứu năm 1930, nó có 1 động cơ Wright IV-1560. Dự án này bị hủy bỏ trước khi được chế tạo.[1]

Tham khảo[edit | edit source]

  1. ^ Fahey, James C.,US Army Aircraft 1908-1946, 1946, Ships and Aircraft, New York.