Dương Kì Phương Hội

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội

Thiền Sư Dương Kì Phương Hội (楊岐方會, Yōgi Hōe, 992-1049) là một trong những Thiền Sư xuất sắc của Lâm Tế Tông.Từ sư sản sinh ra Dòng Thiền Dương Kỳ.Sau này trở thành một trong hai pháp mạch chính của Lâm Tế ông cùng với dòng Thiền Hoàng Long. Đến nay dòng thiền này vẫn còn tồn tại phát triển mạnh tại nhật bản và được truyền sang phương Tây. Sư vốn là đệ tử của Thiền Sư Từ Minh, sư có đệ tử nối pháp là Thiền Sư Bạch vân Thủ đoan.

Cơ duyên hành đạo[sửa | sửa mã nguồn]

Sư người Huyện Nghi Xuân (宜春縣, thuộc Tỉnh Giang Tây ngày nay), họ là Lãnh (冷). Hồi còn nhỏ sư tính tình hoạt bát lanh lợi nhưng sư không theo nghiệp làm quan. Có một lần sư đi chơi ở Cửu Phong (九峰) về mà lòng quyến luyến khôn nguôi, nên cuối cùng thì xuống tóc xuất gia. 

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Sư đi du phương, Sư đến yết kiến Thiền sư Từ Minh ở Nam Nguyên.Sư dừng lại đây

phụ tá cho Từ Minh một cách siêng năngcần khổ. Từ Minh dời sang Thạch Sương Đạo Ngô, Sư cũng dời theo. Nơi đây Sư làm Giám tự. Tuy theo Từ Minh đã lâu mà Sư chưa tỉnh ngộ.Sư ở đây tham học bấy lâu, một hôm:

Về sau, thể theo lời thỉnh cầu của chúng đạo tục, sư đến an trụ ở Dương Kì Sơn Phổ Thông Thiền Viện (楊岐山普通禪院) vùng Viên Châu (袁州).

Rồi đến năm thứ 6 (1046) niên hiệu Khánh Lịch (慶曆), sư lại chuyển về Vân Cái Sơn Hải Hội Tự (雲蓋山海會寺).

Sư thị tịch vào năm đầu (1049) niên hiệu Hoàng Hựu (皇祐), hưởng thọ 58 tuổi.

Dòng pháp từ của ông đệ tử nối pháp là: Bạch Vân Thủ Đoan (白雲守端), Tỷ Bộ Tôn Cư Sĩ (比部孫居士), Thạch Sương Thủ Tôn (石霜守孫), Bảo Ninh Nhân Dũng (保寧仁勇), v.v.

Sư có để lại Viên Châu Dương Kì Hội Hòa Thượng Ngữ Lục (袁州楊岐會和尚語錄) do đệ tử là Bạch vân và nhân dũng biên soan.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.