Đây là một bài viết cơ bản. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin.

Dịch thuật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dịch thuật hoặc Phiên dịch là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác thành một đoạn văn mới và tương đương - bản dịch[1]. Trong khi phiên dịch - dịch miệng - đã tạo thuận lợi cho giao tiếp bằng miệng hoặc ngôn ngữ ký hiệu giữa người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, ra đời trước khi có chữ viết, biên dịch chỉ bắt đầu sau khi nền văn học được ghi lại bằng chữ viết đã phát triển. Bản dịch của cuốn Sử thi Gilgamesh của người Sumer sang các ngôn ngữ Tây Nam Á đã tồn tại vào thiên niên kỷ hai TCN.[2]

Người dịch luôn luôn có nguy cơ đưa thành ngữ và cách sử dụng chúng của ngôn ngữ nguồn sang bản dịch ngôn ngữ đích theo cách không thích hợp. Mặt khác, việc nhập khẩu thành ngữ như vậy đã nhập khẩu hữu ích các mã nguồn ngôn ngữ và cho phép việc vay mượn từ ngữ để làm phong phú thêm các ngôn ngữ đích. Xét cho cùng, dịch giả đã giúp rất nhiều việc định hình các ngôn ngữ mà họ đã dịch.[3]

Do nhu cầu dịch thuật của các tài liệu kinh doanh dẫn đến Cách mạng Công nghiệp bắt đầu vào giữa thế kỷ 18, một số chuyên ngành dịch thuật đã được chuẩn hóa, với các trường chuyên môn và các hiệp hội chuyên nghiệp.[4]

Do sự khó khăn của dịch thuật, kể từ những năm 1940, các kỹ sư đã tìm cách tự động hóa dịch thuật hoặc dùng máy tính trợ giúp cho người dịch.[5] Sự gia tăng của Internet đã thúc đẩy một thị trường toàn cầu cho các dịch vụ dịch thuật và đã tạo điều kiện cho việc bản địa hóa ngôn ngữ.[6]

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

"Dịch" () có nghĩa là "giải thích", "giải nghĩa"; "phiên" () có nghĩa là "chuyển từ cái này sang cái khác"; "thuật" () có nghĩa là "kỹ thuật", "học thuật", "phương pháp". Từ "dịch thuật" do vậy có nghĩa là "phương pháp giải nghĩa" từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Từ "phiên dịch" chỉ hoạt động dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nói chung. Tuy nhiên từ "dịch thuật" mới là từ được sử dụng phổ biến hơn với nghĩa chỉ hoạt động dịch nói chung.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ The Oxford Companion to the English Language, Namit Bhatia, ed., 1992, pp. 1,051–54.
  2. ^ J.M. Cohen, "Translation", Encyclopedia Americana, 1986, vol. 27, p. 12.
  3. ^ Christopher Kasparek, "The Translator's Endless Toil", The Polish Review, vol. XXVIII, no. 2, 1983, pp. 84-87.
  4. ^ Andrew Wilson, Translators on Translating: Inside the Invisible Art, Vancouver, CCSP Press, 2009.
  5. ^ W.J. Hutchins, Early Years in Machine Translation: Memoirs and Biographies of Pioneers, Amsterdam, John Benjamins, 2000.
  6. ^ M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints?, Philadelphia, John Benjamins, 2006, p. 133.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]