Danh sách tích phân với hàm lượng giác

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các tích phân của các hàm lượng giác. Đối với tích phân của hàm số có hàm lượng giác và hàm mũ, xem danh sách tích phân với hàm mũ. Đối với danh sách đầy đủ các tích phân, xem danh sách tích phân. Xem thêm tích phân lượng giác.

Một cách tổng quát, với là đạo hàm của hàm số , ta có

Trong mọi công thức dưới đây, a là một hằng số không âm và C là ký hiệu của hằng số tích phân.

Tích phân chỉ chứa hàm sin[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chỉ chứa hàm cos[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chỉ chứa hàm tan[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chỉ chứa hàm secant[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Tích phân của hàm secant.
[1]

Tích phân chỉ chứa hàm cosecant[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chỉ chứa hàm cotang[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chứa hàm sincos[sửa | sửa mã nguồn]

và:

và:
và:
và:
và:

Tích phân chứa hàm sintang[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chứa hàm costang[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chứa hàm sincotang[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân chứa hàm coscotang[sửa | sửa mã nguồn]

Tích phân với giới hạn đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008