Danh sách trường trung học phổ thông tại Phú Thọ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách các trường Trung học Phổ thông tại Phú Thọ, danh sách này bao gồm 36 trường công lập và 13 trường tư thục[1].

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên trường Năm thành lập Địa chỉ Loại hình Logo Website
1 Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương 1982 Số 292 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ Công lập (Chuyên) http://chuyenhungvuong.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-08-16 tại Wayback Machine
2 Trường Trung học phổ thông Việt Trì 1962 phố Hà Liễu, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Công lập http://thptviettri.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-11-09 tại Wayback Machine
3 Trường Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì 1973 KĐT Đồng Mạ, phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Công lập http://thptcnviettri.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2022-03-16 tại Wayback Machine
4 Trường Trung học phổ thông kỹ thuật Việt Trì 2003 Khu 1B, phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ Công lập http://thptktviettri.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2022-03-25 tại Wayback Machine
5 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì 2000 Châu Phong, phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ Bán Tư thục https://viettri.hgs.edu.vn/
6 Trường Trung học phổ thông Hùng Vương 1945 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Công lập http://thpthungvuong.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-07-26 tại Wayback Machine
7 Trưởng phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ 1997 Tỉnh lộ 315, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Công lập http://ptdtnttinh.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2022-02-26 tại Wayback Machine
8 Trường Trung học phổ thông Long Châu Sa 1960 Tỉnh lộ 324, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Công lập http://thptlongchausa.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2021-09-28 tại Wayback Machine
9 Trường Trung học phổ thông Phong Châu 1976 Quốc lộ 32C, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ Công lập
10 Trường Trung học phổ thông Phù Ninh 1963 xã Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ Công lập
11 Trường Trung học phổ thông Trung Giáp 1999 xã Trung Giáp , Phù Ninh, Phú Thọ Công lập
12 Trường Trung học phổ thông Tử Đà 1972 xã Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ Công lập http://thpttuda.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2021-06-22 tại Wayback Machine
13 Trường Trung học phổ thông Tam Nông 1983 Khu 4, xã Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ Công lập http://thpttamnong.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-11-27 tại Wayback Machine
14 Trường Trung học phổ thông Mỹ Văn 2000 xã Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ Công lập http://thptmyvan.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-03-14 tại Wayback Machine
15 Trường Trung học phổ thông Hưng Hóa 2012 Khu Hưng Thịnh, thị trấn Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ Công lập http://thpthunghoa.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
16 Trường Trung học phổ thông Tân Sơn 2021 Khu 8, xã Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ Công lập http://thpttanson.phutho.edu.vn[liên kết hỏng]
17 Trường Trung học phổ thông Minh Đài 1977 Cầu Minh Đài, xã Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ Công lập http://thptminhdai.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-01-17 tại Wayback Machine
18 Trường Trung học phổ thông Thanh Ba 1965 thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ Công lập http://thptthanhba.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-01-27 tại Wayback Machine
19 Trường Trung học phổ thông Yển Khê 1999 xã Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ Công lập http://thptyenkhe.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-02-05 tại Wayback Machine
20 Trường Trung học phổ thông Thanh Sơn 1986 Khu 19/5, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Công lập http://thptthanhson.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-06-28 tại Wayback Machine
21 Trường Trung học phổ thông Hương Cần 1979 xã Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ Công lập http://thpthuongcan.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-03-07 tại Wayback Machine
22 Trường Trung học phổ thông Văn Miếu 2005 xã Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ Công lập http://thptvanmieu.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
23 Trường Trung học phổ thông Thanh Thủy 1966 thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ Công lập http://thptthanhthuy.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
24 Trường Trung học phổ thông Trung Nghĩa 1984 xã Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ Công lập http://thpttrungnghia.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-08-17 tại Wayback Machine
25 Trường Trung học phổ thông Yên Lập 1966 Khu Chùa 12, thị trấn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ Công lập http://thptyenlap.phutho.edu.vn Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
26 Trường Trung học phổ thông Lương Sơn 1998 xã Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ Công lập http://thptluongson.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-04-06 tại Wayback Machine
27 Trường Trung học phổ thông Minh Hòa 2008 xã Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ Công lập http://thptminhhoa.phutho.edu.vn Lưu trữ 2021-05-11 tại Wayback Machine
28 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Yên Lập 1992[2] thị trấn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ Công lập http://ptdtntyenlap.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-10-12 tại Wayback Machine
29 Trường Trung học phổ thông Cẩm Khê 1996 Khu 7, thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ Công lập http://thptcamkhe.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2021-05-14 tại Wayback Machine
30 Trường Trung học phổ thông Hiền Đa 1984 Khu Thạch Đê, xã Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ Công Lập http://thpthienda.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-06-24 tại Wayback Machine
31 Trường Trung học phổ thông Phương Xá 1986 Khu Minh Tân, xã Minh Tân, Cẩm Khê, Phú Thọ Công lập http://thptphuongxa.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-09-17 tại Wayback Machine
32 Trường Trung học phổ thông Đoan Hùng 1965 Quốc lộ 2, thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ Công lập http://thptdoanhung.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
33 Trường Trung học phổ thông Chân Mộng 1983 xã Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ Công lập http://thptchanmong.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
34 Trường Trung học phổ thông Quế Lâm 1999 Thôn Việt Hùng 4, xã Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ Công lập http://thptquelam.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2021-10-23 tại Wayback Machine
35 Trường Trung học phổ thông Hạ Hòa 1961 Tỉnh lộ 311, thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ Công lập http://thpthahoa.phutho.edu.vn Lưu trữ 2022-03-25 tại Wayback Machine
36 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân 1976 xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ Công lập http://thptvinhchan.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-10-07 tại Wayback Machine
37 Trường Trung học phổ thông Xuân Áng 1980 xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ Công lập http://thptxuanang.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2020-09-24 tại Wayback Machine
38 Trường Trung học phổ thông Vũ Thê Lang 2005 876 A,Châu Phong, phường Dữu Lâu,Việt Trì, Phú Thọ Tư thục
39 Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương 2018 Khuôn viên trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang,Việt Trì, Phú Thọ Tư thục
40 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành 2008 Tổ 12, Khu 12, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Tư thục http://nguyentatthanh.edu.vn/
41 Trường Trung học phổ thông chất lượng cao Văn Lang 2021 số 2201 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm,Việt Trì, Phú Thọ Tư thục http://thptchatluongcaovanlang.edu.vn/
42 Trường Trung học phổ thông Trần Phú 2012 Khu 3, Phố Việt Thắng, phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Tư thục
43 Trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ 1998 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Tư thục
44 Trường Trung học phổ thông Trường Thịnh 2011 phố Kim Đồng, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Tư thục
45 Trường Trung học phổ thông Lâm Thao 2010 Tỉnh lộ 324,Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Tư thục
46 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ 2010[3] Đường Phù Lỗ, Khu 3, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Tư thục
47 Trường Trung học phổ thông Tản Đà 2011[4] Khu 3, xã Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ Tư thục
48 Trường Trung học phổ thông Sông Thao 2021[5] khu Đồng Hàng, thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ Tư thục
49 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 1983 Tỉnh lộ 311, khu 3, thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ Tư thục https://thptnguyenbinhkhiem.phutho.edu.vn/ Lưu trữ 2021-02-25 tại Wayback Machine

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ baophutho.vn (16 tháng 4 năm 2023). “Phú Thọ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từng trường năm học 2023-2024”. Báo Phú Thọ. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.
  2. ^ “Trường phổ thông DTNT THCS &THPT Yên Lập xây dựng chiến lược giáo dục toàn diện”. Giáo dục thủ đô. 7 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.
  3. ^ “Đánh giá Trường THPT Nguyễn Huệ - Phú Thọ có tốt không?”. clevai.edu.vn. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.
  4. ^ “Đánh giá Trường THPT Tản Đà - Phú Thọ có tốt không?”. r73troypb4obj.vcdn.cloud (bằng tiếng Vietnamese). Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)[liên kết hỏng]
  5. ^ baophutho.vn (27 tháng 7 năm 2021). “Thành lập Trường THPT Sông Thao”. Báo Phú Thọ. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.