Danh sách trường trung học phổ thông tại Thanh Hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách các trường Trung học phổ thông tại Thanh Hóa, danh sách này bao gồm các trường công lập và trường tư thục, cập nhật đến năm học 2019-2020.[1]

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Tên chính thức Địa bàn Điện thoại
1. Trung học phổ thông Bỉm Sơn TX Bỉm Sơn 0237.3824.425
2. Trung học phổ thông Lê Hồng Phong TX Bỉm Sơn 0237.3824.920
3. Trung học phổ thông Bá́ Thước Bá Thước 0237.3880.592
4. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá́ Thước Bá Thước 0237.3582.035
5. Trung học phổ thông Hà Văn Mao Bá Thước 0237.3584.046
6. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 1 Cẩm Thủy 0237.3876.029
7. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 2 Cẩm Thủy 0237.3529.101
8. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3 Cẩm Thủy 0237.3528.337
9. Trung học phổ thông Đông Sơn 1 Đông Sơn 0237.3691.650
10. Trung học phổ thông Đông Sơn 2 Đông Sơn 0237.3693.228
11. Trung học phổ thông Nguyễn Mộng Tuân[2] Đông Sơn 0237.3690.242
12. Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng Hoằng Hoá 0237.3865.309
13. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 2 Hoằng Hoá 0237.3866.433
14. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 3 Hoằng Hoá 0237.3642.339
15. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 4 Hoằng Hoá 0237.3640.319
16. Trung học phổ thông Hoằng Hoá Hoằng Hoá
17. Trung học phổ thông Hậu Lộc 1 Hậu Lộc 0237.3645.103
18. Trung học phổ thông Hậu Lộc 2 Hậu Lộc 0237.3636.050
19. Trung học phổ thông Hậu Lộc 3 Hậu Lộc 0237.3633.582
20. Trung học phổ thông Hậu Lộc 4 Hậu Lộc 0237.3632.347
21. Trung học phổ thông Hà Trung Hà Trung 0237.3787.336
22. Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha Hà Trung 0237.3624.524
23. Trung học phổ thông Lang Chánh Lang Chánh 0237.3874.445
24. Trung học phổ thông Mường Lát Mường Lát 0237.3099237284
25. Trung học phổ thông Nông Cống 1 Nông Cống 0237.3839.105
26. Trung học phổ thông Nông Cống 2 Nông Cống 0237.3838.505
27. Trung học phổ thông Nông Cống 3 Nông Cống 0237.3685.007
28. Trung học phổ thông Nông Cống 4 Nông Cống 0237.3687.029
29. Trung học phổ thông Nông Cống Nông Cống 0237.3838.666
30. Trung học phổ thông Ngọc Lặc Ngọc Lặc 0237.3871.221
31. Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc Ngọc Lặc
32. Trung học phổ thông Lê Lai Ngọc Lặc 0237.3574.059
33. Trung học phổ thông Bắc Sơn Ngọc Lặc
34. Trung học phổ thông Ba Đình Nga Sơn 0237.3872.183
35. Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn Nga Sơn 0237.3653.628
36. Trung học phổ thông Nga Sơn [3] Nga Sơn 0237.3651.924
37. Trung học phổ thông Như Thanh Như Thanh 0237.3848.450
38. Trung học phổ thông Như Thanh 2 Như Thanh 0237.3848.740
39. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Thanh Như Thanh
40. Trung học phổ thông Như Xuân Như Xuân 0237.3878.091
41. Trung học phổ thông Như Xuân 2 Như Xuân 0237.3848.740
42. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Xuân Như Xuân
43. Trung học phổ thông Quan Hoá Quan Hoá 0237.3875.091
44. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Hoá Quan Hóa
45. Trung học phổ thông Quan Sơn Quan Sơn 0237.3590.097
46. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Sơn Quan Sơn
47. Trung học phổ thông Quảng Xương 1 Quảng Xương 0237.3863.039
48. Trung học phổ thông Quảng Xương 2 Quảng Xương 0237.3676.062
49. Trung học phổ thông Quảng Xương 4 Quảng Xương 0237.3734.197
50. Trung học phổ thông Đặng Thai Mai [4] Quảng Xương 0237.3670.862
51. Trung học phổ thông Dân lập Nguyễn Huệ ̣ Quảng Xương 0237.3913.617
52. Trung học phổ thông Sầm Sơn TP Sầm Sơn 0237.3821.455
53. Trung học phổ thông Nguyễn Thị Lợi TP Sầm Sơn 0237.3821.457
54. Trung học phổ thông Chu Văn An TP Sầm Sơn 0237.3675.751
55. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 [5] Nghi Sơn 0237.3861.178
56. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 Nghi Sơn 0237.3619.499
57. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 Nghi Sơn 0237.3862.545
58. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 [6] Nghi Sơn 0237.3218.100
59. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn Nghi Sơn
60. Trung học phổ thông Lê Văn Hưu Thiệu Hóa 0237.3829.026
61. Trung học phổ thông Thiệu Hoá Thiệu Hoá 0237.3842.643
62. Trung học phổ thông Nguyễn Quán Nho Thiệu Hoá 0237.3512.032
63. Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Thanh Hóa TP Thanh Hoá 0237.3910.068
64. Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn TP Thanh Hoá 0237.3756.605
65. Trung học phổ thông Đào Duy Từ TP Thanh Hoá 0237.3852.882
66. Trung học phổ thông Hàm Rồng TP Thanh Hoá 0237.3752.708
67. Trung học phổ thông Nguyễn Trãi [7] TP Thanh Hoá 0237.3856.805
68. Trung học phổ thông Tô Hiến Thành [7] TP Thanh Hoá 0237.3911.544
69. Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt TP Thanh Hoá 0237.3722.789
70. Trung học phổ thông Trường Thi TP Thanh Hoá
71. Trung học phổ thông Nguyễn Huệ TP Thanh Hoá
72. Trung học phổ thông Đào Duy Anh TP Thanh Hoá 0237.3852.156
73. phổ thông Đông Bắc Ga TP Thanh Hoá
74. phổ thông Nobel TP Thanh Hoá
75. Trung học phổ thông Triệu Sơn 1 Triệu Sơn 0237.3867.442
76. Trung học phổ thông Triệu Sơn 2 Triệu Sơn 0237.3862.272
77. Trung học phổ thông Triệu Sơn 3 Triệu Sơn 0237.3560.794
78. Trung học phổ thông Triệu Sơn 4 Triệu Sơn 0237.3565.006
79. Trung học phổ thông Triệu Sơn 5 [8] Triệu Sơn 0237.3563.066
80. Trung học phổ thông Triệu Sơn Triệu Sơn 0237.3868.046
81. Trung học phổ thông Thạch Thành 1 Thạch Thành 0237.3877.038
82. Trung học phổ thông Thạch Thành 2 Thạch Thành 0237.3889.510
83. Trung học phổ thông Thạch Thành 3 Thạch Thành 0237.3847.430
84. Trung học phổ thông Thạch Thành 4 Thạch Thành
85. Trung học phổ thông Lê Lợi Thọ Xuân 0237.3833.332
86. Trung học phổ thông Lê Hoàn Thọ Xuân 0237.3539.022
87. Trung học phổ thông Lam Kinh Thọ Xuân 0237.3834.232
88. Trung học phổ thông Thọ Xuân 4 Thọ Xuân 0237.3539.327
89. Trung học phổ thông Thọ Xuân 5 [9] Thọ Xuân 0237.3534.200
90. Trung học phổ thông Cầm Bá Thước Thường Xuân 0237.3873.683
91. Trung học phổ thông Thường Xuân 2 Thường Xuân 0237.3554.025
92. Trung học phổ thông Thường Xuân 3 Thường Xuân
93. Trung học phổ thông Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc 0237.3870.034
94. Trung học phổ thông Tống Duy Tân Vĩnh Lộc 0237.3840.264
95. Trung học phổ thông Yên Định 1 Yên Định 0237.3869.861
96. Trung học phổ thông Yên Định 2 Yên Định 0237.3843.002
97. Trung học phổ thông Yên Định 3 Yên Định 0237.3843.153
98. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thống Nhất Yên Định 0237.3514.200


Thay đổi[sửa | sửa mã nguồn]

Trong năm học 2018 - 2019 có 5 trường Trung học phổ thông giải thể, sáp nhập gồm: THPT Đinh Chương Dương, Lê Văn Linh, Triệu Sơn 6, Trần Khát Chân, Tĩnh Gia 5. Năm học 2019 - 2020, tỉnh Thanh Hóa và ngành giáo dục thực hiện giải thể, sáp nhập 8 trường Trung học phổ thông trên địa bàn, gồm: Trần Ân Chiêm (Yên Định), Dương Đình Nghệ (Thiệu Hóa), Triệu Thị Trinh (Nông Cống), Trần Phú (Nga Sơn), Nguyễn Hoàng (Hà Trung), Lê Viết Tạo, Lưu Đình Chất (Hoằng Hóa), Nguyễn Xuân Nguyên (Quảng Xương).[10]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Các trường Trung học Phổ thông”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2021. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |ngày truy cập= (trợ giúp)
  2. ^ Công văn số 1477/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 16/05/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung cấp trung học cơ sở cho Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, huyện Đông Sơn và đổi tên trường.
  3. ^ Chuyển đổi từ Trung học Phổ thông Bán công Nga Sơn sang loại hình trường công lập vào năm 2010
  4. ^ Chuyển đổi từ loại hình trường bán công sang trường công lập vào năm 2010
  5. ^ Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5 được luân chuyển về khu vực này.
  6. ^ Chuyển đổi từ Trung học Phổ thông Bán công số 2 Tĩnh Gia sang loại hình trường công lập vào năm 2010
  7. ^ a b Chuyển đổi từ loại hình trường bán công sang trường công lập vào năm 2010
  8. ^ Chuyển đổi từ Trung học Phổ thông Bán công số 1 Triệu Sơn sang loại hình trường công lập vào năm 2010
  9. ^ Chuyển đổi từ Trung học Phổ thông Bán công số 2 Thọ Xuân sang loại hình trường công lập vào năm 2010
  10. ^ “Giải thể, sáp nhập trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thanh Hóa”.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]