Danh sách trường trung học phổ thông tại Bình Phước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách các trường Trung học phổ thông tại Bình Phước, danh sách này bao gồm các trường công lập. Tên trường in đậm là trường chuyên.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên chính thức Ngày thành lập Địa Chỉ Website
1 Trường Trung học Phổ thông Đồng Xoài 1984 Thành phố Đồng Xoài http://thptdongxoai.edu.vn Lưu trữ 2014-05-18 tại Wayback Machine
2 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du 1995 Thành phố Đồng Xoài http://thpt-nguyendu-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2014-10-25 tại Wayback Machine
3 Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Trung 2003 Thành phố Đồng Xoài http://chuyenquangtrung.edu.vn/
4 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Phước Thành phố Đồng Xoài http://dtnt-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2020-09-18 tại Wayback Machine
5 Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương Thành phố Đồng Xoài http://thpt-hungvuong-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2019-04-11 tại Wayback Machine
6 Trường Trung học Phổ thông Thị xã Bình Long 1979 Thị xã Bình Long http://www.thptbinhlong.edu.vn/ Lưu trữ 2016-01-10 tại Wayback Machine
7 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ 1996 Thị xã Bình Long http://nguyenhuebl.edu.vn/ Lưu trữ 2016-01-09 tại Wayback Machine
8 Trường Trung học phổ thông Chuyên Bình Long 2012 Thị xã Bình Long http://thptchuyenbinhlong.edu.vn/ Lưu trữ 2015-07-13 tại Wayback Machine
9 Trường Trung học Phổ thông Phước Long 1977 Thị xã Phước Long http://thptphuoclong.edu.vn/
10 Trường Trung học Phổ thông Phước Bình 1995 Thị xã Phước Long http://www.thptphuocbinh.edu.vn/ Lưu trữ 2016-01-09 tại Wayback Machine
11 Trường Trung học Phổ thông Chơn Thành 1977 Thị Xã Chơn Thành http://www.thptchonthanh.com.vn/ Lưu trữ 2015-08-01 tại Wayback Machine
12 Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 1996 Thị Xã Chơn Thành http://www.thptchuvananbp.edu.vn/
13 Trường Cấp 2, 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị Xã Chơn Thành http://nguyenbinhkhiem.vn/ Lưu trữ 2015-08-01 tại Wayback Machine
14 Trường Cấp 2, 3 Minh Hưng Thị Xã Chơn Thành
15 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh Huyện Hớn Quản http://www.thptnguyenhuucanh.edu.vn/ Lưu trữ 2015-03-19 tại Wayback Machine
16 Trường Trung học Phổ thông Trần Phú Huyện Hớn Quản http://thpttranphu.edu.vn/
17 Trường Trung học Phổ thông Lộc Ninh 1972 Huyện Lộc Ninh http://thpt-locninh-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2016-01-25 tại Wayback Machine
18 Trường Trung học Phổ thông Lộc Thái Huyện Lộc Ninh http://thptlocthai.edu.vn/ Lưu trữ 2016-01-10 tại Wayback Machine
19 Trường Trung học Phổ thông Lộc Hiệp Huyện Lộc Ninh http://thpt-lochiep-binhphuoc.edu.vn/
20 Trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa 1998 Huyện Bù Đốp http://thptthanhhoa.edu.vn/ Lưu trữ 2015-08-11 tại Wayback Machine
21 Trường Cấp 2, 3 Tân Tiến Huyện Bù Đốp http://ptthtantien.edu.vn/ Lưu trữ 2015-10-15 tại Wayback Machine
22 Trường Trung học Phổ thông Đồng Phú 1999 Huyện Đồng Phú http://thptdongphu.edu.vn/
23 Trường Cấp 2, 3 Đồng Tiến Huyện Đồng Phú http://thcs-thptdongtien.edu.vn/ Lưu trữ 2022-09-28 tại Wayback Machine
24 Trường Trung học Phổ thông Bù Đăng 2005 Huyện Bù Đăng http://thpt-budang-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2016-08-04 tại Wayback Machine
25 Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn 1999 Huyện Bù Đăng http://thptlequydon.edu.vn/
26 Trường Trung học Phổ thông Thống Nhất 2004 Huyện Bù Đăng http://thptthongnhat.edu.vn/ Lưu trữ 2014-12-21 tại Wayback Machine
27 Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh Huyện Bù Đăng
28 Trường Cấp 2, 3 Đăng Hà Huyện Bù Đăng
29 Trường Trung học Phổ thông Đắk Ơ 2014 Huyện Bù Gia Mập
30 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập
31 Trường Cấp 2, 3 Đa Kia Huyện Bù Gia Mập
32 Trường Cấp 2, 3 Võ Thị Sáu 2000 Huyện Bù Gia Mập http://truongcap2-3vothisau.edu.vn/ Lưu trữ 2015-11-17 tại Wayback Machine
33 Trường Trung học Phổ thông Phú Riềng 1984 Huyện Phú Riềng http://thpt-phurieng-binhphuoc.edu.vn Lưu trữ 2016-03-07 tại Wayback Machine
34 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến 2004 Huyện Phú Riềng http://thpt-nguyenkhuyen-binhphuoc.edu.vn/ Lưu trữ 2015-11-17 tại Wayback Machine
35 Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền Huyện Phú Riềng
36 Trường Trung học Cơ sở & Trung học Phổ Thông Đắk Mai Huyện Bù Gia Mập
37 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Điểu Ong Huyện Bù Đăng

Thống Kê:

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]