Hình tròn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tròn và đường tròn bao quanh nó.

Trong hình học phẳng, một hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm "bên trong" đường tròn. Tâm, bán kínhchu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Một hình tròn được gọi là đóng hay mở tùy theo việc nó chứa hay không chứa đường tròn biên.

Công thức[sửa | sửa mã nguồn]

Trong hệ tọa độ Descartes, hình tròn mở có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn:

(x - a)2 + (y - b)2 < r2

Hình tròn đóng có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn:

(x - a)2 + (y - b)2r2

Hình tròn đơn vị[sửa | sửa mã nguồn]

Vẽ hình tròn với Com-pa

Khi bán kính của hình tròn là 1, hình tròn được gọi là hình tròn đơn vị hay đĩa đơn vị (hoặc dĩa đơn vị).

Chu vi và diện tích[sửa | sửa mã nguồn]

Chu vi c của hình tròn (đóng hay mở) bằng chu vi của đường tròn bao quanh nó; tức là bằng pi nhân với hai lần bán kính r (đường kính d)

C = d \times 3,14

Diện tích hình tròn (đóng hay mở) bằng pi nhân với bình phương bán kính của đường tròn bao quanh:

S = r^2 \times 3,14 hay A = d^2/4\times 3,14

Để hiểu tại sao Pi có mặt trong biểu thức chu vi hình tròn C = 2 π rdiện tích hình tròn A = π r2, với rbán kính, xét bài toán sau. Chúng ta cắt hình tròn thành các miếng như bên dưới đây, rồi xếp chúng lại thành hình trông gần giống hình chữ nhật.

Pi diện tích và chu vi 1.svg

Khi các miếng cắt trở nên nhỏ hơn, hình ghép được bên tay trái có cạnh ngang duỗi thẳng hơn và cạnh đứng dựng lên, càng ngày càng giống một hình chữ nhật.

Pi diện tích và chu vi 3.svg
Pi diện tích và chu vi 5.svg

Khi số miếng cắt là rất lớn, hình ghép được sẽ trở thành hình chữ nhật.

Pi diện tích và chu vi 100.svg

Chiều cao của hình chữ nhật bằng bán kính hình tròn ban đầu, r. Chiều ngang của hình chữ nhật tạo bởi việc ghép lại các cung nhỏ xíu của hình tròn, tổng cộng chiều ngang bên trên và chiều ngang bên dưới đúng bằng chu vi của hình tròn, C; suy ra chiều ngang hình chữ nhật bằng C/2. Thêm nữa, diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn, A, ta có:

A = r C/2

Như vậy, nếu định nghĩa số pi là π=C/(2 r) thì A = π r2.

Một kết quả quan trọng khác liên quan đến diện tích và chu vi của hình tròn là: trong tất cả các hình kín trên mặt phẳng 2 chiều Euclid có cùng diện tích thì hình tròn có chu vi nhỏ nhất.

Mở rộng[sửa | sửa mã nguồn]

Hình tròn được mở rộng ra cho không gian ba chiều thành hình cầu, thể tích nằm trong mặt cầu.

Không gian Euclid n chiều, một hình tròn n chiều (hay đĩa n chiều) bán kính r là tất cả các điểm có khoảng cách tới một tâm cố định nhỏ hơn (với hình tròn mở) hay nhỏ hơn hoặc bằng (với hình tròn đóng) bán kính r. Một hình tròn n-1 chiều cũng là hình chiếu của hình cầu n chiều xuống một mặt phẳng n-1 chiều.

Các hình tròn đơn vị n chiều, ký hiệu, Dn (hay Bn) có tâm tại tâm hệ tọa độ và bán kính bằng 1.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

(TheAccountclass) Design a class named Accountthat contains: ■ A private intdata field named idfor the account (default 0). ■ A private doubledata field named balancefor the account (default 0). ■ A private doubledata field named annualInterestRatethat stores the current interest rate (default 0). Assume all accounts have the same interest rate. ■ A private Datedata field named dateCreatedthat stores the date when the account was created. ■ A no-arg constructor that creates a default account. ■ A constructor that creates an account with the specified id and initial balance. ■ The accessor and mutator methods for id,balance, and annualInterestRate. ■ The accessor method for dateCreated. ■ A method named getMonthlyInterestRate()that returns the monthly interest rate. ■ A method named getMonthlyInterest()that returns the monthly interest. ■ A method named withdrawthat withdraws a specified amount from the account. ■ A method named depositthat deposits a specified amount to the account. Draw the UML diagram for the class and then implement the class. (Hint: The methodgetMonthlyInterest()is to return monthly interest, not the interest rate. Monthly interest is balance * monthlyInterestRate.monthlyInterestRate isannualInterestRate / 12. Note that annualInterestRateis a percentage, e.g., like 4.5%. You need to divide it by 100.)


Write a test program that creates an Accountobject with an account ID of 1122, a balance of $20,000, and an annual interest rate of 4.5%. Use the withdraw method to withdraw $2,500, use the depositmethod to deposit $3,000, and print the balance, the monthly interest, and the date when this account was created.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Disk tại MathWorld