Phân tích PEST

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phân tích PEST giúp bạn xác định được các yếu tố bên ngoài mà có khả năng là cơ hội hoặc thách thức đối với doanh nghiệp của bạn:

P (Politics) - Các yếu tố chính trị và luật pháp có thể tác động tới ngành kinh doanh của bạn, ví dụ Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005

E (Economics)- Các yếu tố kinh tế, ví dụ như thay đổi trong giá dầu, hoặc GPD tăng trưởng cao

S (Social)- Các yếu tố xã hội như thay đổi về niềm tin hoặc thái độ từ việc tăng thu nhập hoặc tiếp cận với các xu hướng quốc tế

T (Technology) - Các yếu tố về kỹ thuật như tăng việc sử dụng Internet hoặc có thêm nhiều thông tin trên mạng về lĩnh vực kinh doanh của bạn.

PEST là công cụ phân tích liên quan đến những yếu tố vĩ mô, bên ngoài môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Thường dùng trong các phân tích chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing. sau khi

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tích PEST

Chính trị

- Loại chính phủ và mức đổ ổn định của môi trường chính trị như thế nào?

- Liệu chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tới hệ thống pháp luật và các quy định về hoạt động kinh doanh và thuế không?

- Pháp luật về việc làm

- Môi trường và pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

- Chính sách thuế và thương mại, kiểm soát thuế quan

- Quy tắc của pháp luật và mức quan liêu tham nhũng

- Chính phủ có tham gia các hiệp định thương mại?

- Chính sách của chính phủ với nền kinh tế đất nước như thế nào?

Kinh tế

- Giai đoạn của chu kỳ kinh doanh

- Hiện tại và dự toán tăng trường kinh tế, lạm phát và lãi xuất

- Thất nghiệp và cung ứng lao động

- Chí phí lao động

- Mức thu nhập khả dụng và phân phối thu nhập

- Tác động của toàn cầu hóa

- Các khả năng tác động của những thay đổi trong công nghệ hoặc các nền kinh tế

- GDP, GNP và triển vọng GDP dài hạn trên đầu người

Văn hóa - Xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số và dộ tuổi

- Phong cách sống và thái độ với sự lựa chọn

- Văn hóa xã hội thay đổi như thế nào

- Thái độ với báo chí, thái độ và những cấp kỵ xã hội

- Ngôn ngữ

- Văn hóa trong thái độ làm việc

- Văn hóa trong kinh doanh

- Sức khỏe dân số, giáo dục, tính di động của xã hội

- Tôn giáo chính trong nước

- Văn hóa, thói quen tiêu dùng

- Vai trò của nam, nữ trong xã hội

Công nghệ

- Ảnh hưởng của công nghệ mới nổi

- Tác động của Internet, giảm chi phí thông tin liên lạc và tăng làm việc từ xa

- Nghiên cứu và các hoạt động phát triển

- Ảnh hưởng của chuyển giao công nghệ