Quan hệ nhân quả

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Quan hệ Nhân quả là một định luật mà do đức phật Thich Ca Mâu Ni sau khi chứng ngộ đã tuyên thuyết suốt cuộc hành trình mà ngài đã thực hiện nhằm giải cứu con người và cả nhân loại khỏi sự khổ. Giải thích cho các nguyên lý của sự hình thành và hoại diệt của thế gian, cũng như những điều mà con người đã trải qua trong cuộc sống mà không rõ lý do các điều đó được hình thành và hoại diệt. Quan hệ nhân quả được coi là giáo lý cốt lõi của đạo Phật.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo khác[sửa | sửa mã nguồn]

  • Spirtes, Peter, Clark Glymour and Richard Scheines Causation, Prediction, and Search, MIT Press, ISBN 0-262-19440-6
  • University of California journal articles, including Judea Pearl's articles between 1984 and 1998 [2].
  •  Schimbera, Jürgen / Schimbera, Peter: Determination des Indeterminierten. Kritische Anmerkungen zur Determinismus- und Freiheitskontroverse. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-5099-5.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]