Tháng 4 năm 2008

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 4 năm 2008 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lịch


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 4 năm 2008.

Thứ ba, ngày 1 tháng 4

Thứ tư, ngày 2 tháng 4

Quốc kỳ Zimbabwe
Quốc kỳ Zimbabwe

Thứ hai, ngày 7 tháng 4

Thứ ba, ngày 8 tháng 4

Thứ năm, ngày 10 tháng 4

Sark
Sark

Thứ bảy, ngày 12 tháng 4

Thứ hai, ngày 14 tháng 4

Máy bay Delta
Máy bay Delta

Chủ nhật, ngày 20 tháng 4

Thứ hai, ngày 28 tháng 4


Tham khảo