Tháng 1 năm 2008

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 1 năm 2008 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lịch

Danh nhân

Mới mất

Sự kiện

Sắp tới

Đang diễn ra

Gần đây

Cuộc chiến

Bầu cử

Kết quả


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 1 năm 2008.

Thứ ba, ngày 1 tháng 1

Thứ tư, ngày 2 tháng 1

Thứ sáu, ngày 4 tháng 1

Suharto

Chủ nhật, ngày 6 tháng 1

Thứ năm, ngày 10 tháng 1

Thứ sáu, ngày 11 tháng 1

Edmund Hillary

Thứ bảy, ngày 12 tháng 1

Thứ hai, ngày 14 tháng 1

Hình vẽ lúc MESSENGER bay qua Sao Thủy

Thứ năm, ngày 17 tháng 1

Thứ ba, ngày 22 tháng 1

Quốc kỳ Tạm thời Iraq

Thứ tư, ngày 23 tháng 1

Thứ năm, ngày 24 tháng 1

Romano Prodi

Chủ nhật, ngày 27 tháng 1

Thứ tư, ngày 30 tháng 1

Đường lối của SEA-ME-WE 4


Tham khảo