Tháng 11 năm 2006

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 11 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lịch

Danh nhân

Mới mất[sửa mã nguồn]


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 11 năm 2006.

Thứ tư, ngày 1 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ năm, ngày 2 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu đánh cá ở Indonesia

Thứ sáu, ngày 3 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc

Thứ bảy, ngày 4 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ ba, ngày 7 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Huy hiệu Hạ Nghị viện Hoa Kỳ

Thứ tư, ngày 8 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thượng Nghị viện trong Quốc hội Hoa Kỳ thứ 110

Thứ năm, ngày 9 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Mahathir bin Mohamad tại Liên Hợp Quốc

Thứ sáu, ngày 10 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu Cassini trên quỹ đạo của Sao Thổ

Thứ bảy, ngày 11 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hai, ngày 13 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ ba, ngày 14 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ tư, ngày 15 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ năm, ngày 16 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ sáu, ngày 17 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nhật, ngày 19 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ Somalia

Thứ hai, ngày 20 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

NASDAQ tại Quảng trường Times, Thành phố New York

Thứ ba, ngày 21 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ năm, ngày 23 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

Các làng Hà Lan theo đảng đa số

Thứ bảy, ngày 25 tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]