Thảo luận:Puerto Rico

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Puerto Rico.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết
          Bài này thuộc phạm vi bảo hộ của các tiểu dự án Wikipedia sau đây:
Dự án bài cơ bản
Círculos Concéntricos.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Hoa Kỳ
Flag of the United States.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoa Kỳ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Đảo
LakshadweepIsland.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đảo, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đảo. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Một số điều tôi đã sửa[sửa mã nguồn]

  1. Đại diện không qua bỏ phiếu tại Quốc hội Hoa Kỳ được sửa thành ủy viên cư dân không có quyền biểu quyết (non-voting resident commissioner): ủy viên này là đại biểu của 1 lãnh thổ của Hoa Kỳ, không phải đại biểu của một tiểu bang của Hoa Kỳ. Đại biểu này đại diện cho tiếng nói của người dân Puerto Rico. Đại biểu này có thể nêu ra vấn đề để thảo luận trước Quốc hội Hoa Kỳ nhưng không được tham gia biểu quyết về bất cứ vấn đề nào.
  2. Người dân Puerto Rico là công dân Hoa Kỳ nhưng không tham gia bầu cử tổng thống Hoa Kỳ khi ở tại Puerto Rico. Tuy nhiên họ có thể bầu cử hay ứng cử ở tại bất cứ tiểu bang nào mà họ đến sinh sống và trở thành dân cư ngụ ở đó.
  3. Hoa Kỳ cho phép Puerto Rico lập ra đầu tiên là hạ viên và sau đó là thượng viện cho riêng Puerto Rico, không phải là bầu đại biểu vào Hạ viện Hoa KỳThượng viện Hoa Kỳ.

Lê Sơn Vũ (thảo luận) 12:17, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Thông tin bầu cử tháng 11 năm 2012[sửa mã nguồn]

Tại sao bác bỏ "khít khao" (tức tỉ lệ chênh lệch rất thấp) mà lại chấp thuận "áp đảo". Phải chăng cuộc trưng cầu dân ý này gồm hai phần riêng biệt? Bởi theo tôi hai điều này (bác bỏ tình trạng chính trị hiện tại và chấp thuận tình trạng mới) có thể xem là tương đương nhau Demon Witch (thảo luận) 22:01, ngày 7 tháng 11 năm 2012 (UTC)

Có hai câu hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý:
  1. Giữ tình trạng hiện tại: yes or no:
  2. Nếu Chọn lựa: tiểu bang Hoa Kỳ, độc lập, hay một quốc gia liên kết tự do . Lê Sơn Vũ (thảo luận) 22:06, ngày 7 tháng 11 năm 2012 (UTC)