Thảo luận Thành viên:NhacNy2412

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chào mừng đến trang thảo luận của NhacNy2412!Wikibear003.svg

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giải Cánh diều 2020 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 1 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Thể theo nguyện vọng của bạn, một thông báo BCB chào mừng năm mới 2022. Chúc mừng bạn với BCB đầu tiên của năm mới cũng như 28 BCB trong năm cũ. – Lục Đan Man (thảo luận) 02:12, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Phạm Thanh Phong mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 2 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tất Bình mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 3 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Hải (diễn viên) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 4 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 22 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn với liên tiếp 3 bài về các nghệ sĩ được lên chuyên mục BCB. – Lục Đan Man (thảo luận) 02:03, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trần Đắc mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 5 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 02:11, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hy vọng cuối cùng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 6 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 9 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:28, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Huỳnh Anh (diễn viên) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …nam diễn viên Việt Nam Huỳnh Anh từng là một vận động viên Taekwondo và giành được Huy chương vàng Giải Taekwondo toàn quốc?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 57 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:23, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tái Y mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 8 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 12 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:49, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tim (ca sĩ)[sửa mã nguồn]

Bạn ơi bạn thêm phần tiểu sử vào bài này được không bạn 2402:800:63B0:C210:78D9:E594:CFC2:B370 (thảo luận) 12:02, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCB[sửa mã nguồn]

Symbol question.svg Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chí Thiện (ca sĩ) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 9 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:42, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Rối[sửa mã nguồn]

MinhKhoi2001 là rối của Bonsaihoathuan2016. Đặc điểm rất rõ ràng là cách đổi tên các tàu chiến hạm + tài khoản mới te (được tạo 5 ngày sau khi acc chính bị cấm). Mời bạn đem ra kiểm định để tôi cấm gọn ổ rối này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:03, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đã diệt sạch ổ rối này. Trong tương lai, hy vọng sẽ cùng bạn hợp tác để bắt và thanh trừng sạch các ổ rối khác. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:29, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Hy vọng vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 02:47, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Không thể chỉ căn cứ vào cách đổi tên bài mà cho rằng MinhKhoi2001 là tài khoản rối. Làm như vậy là quá phiến diện. 2001:EE0:51A1:6180:F109:1F04:4495:B968 (thảo luận) 04:13, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Một ngôi sao dành cho bạn![sửa mã nguồn]

Barnstar of Diligence Hires.png Ngôi sao Cần mẫn
Thân tặng bạn hiền 1 ngôi sao vì sự đóng góp Cần mẫn của bạn cho wikipedia. Hôn cái - "Tôi là Bill Wilkins, vậy ai là Valak?" (thảo luận) 12:27, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Bạn cũng là người tôi khá nể về độ cần mẫn, chỉ cần bạn bớt định kiến và nổi sùng thì tôi với bạn cơ bản không có vấn đề gì mấy Nhac Ny Talk to me ♥ 12:28, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thảo luận cộng đồng về vấn đề dịch máy chất lượng kém[sửa mã nguồn]

Mời bạn bỏ chút ít thời gian để tham gia (khoảng 5-10 phút) cuộc thảo luận cộng đồng tìm đồng thuận này. Điều này sẽ giúp cộng đồng chúng ta kiểm soát được số lượng bài rác (bài dịch máy clk). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:08, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]