Thảo luận Thể loại:Loài được mô tả năm 2015

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Tháng 1 năm 2015[sửa mã nguồn]

  1. Megastrongygaster orbitalis: ruồi đen thuộc chi mới Megastrongygaster, tông Strongygastrini, phân họ Tachininae, họ Tachinidae phát hiện ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Melastrongygaster, a new genus of the tribe Strongygastrini (Diptera: Tachinidae), with five new species from Asia Zootaxa 3904 (3): 427–445. Accepted by J. O'Hara: 20 Nov. 2014; published: 7 Jan. 2015. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.3904.3.9. Giống và loài ruồi mới Melastrongygaster orbitalis BIODI VN07:23 15/01/2015
  2. Curcuma arida nghệ Curcuma phân chi Ecomata phát hiện ở Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
  3. Curcuma sahuynhensis, nghệ Curcuma phân chi Ecomata phát hiện ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Curcuma arida and C. sahuynhensis, two new species from subgenus Ecomata (Zingiberaceae) from Vietnam Phytotaxa 192 (3): 181–189. Accepted by Maarten Christenhusz: 7 Nov. 2014; published: 14 Jan. 2015. doi:10.11646/phytotaxa.192.3.4
  4. Polypheretima cattienensis Polypheretima họ Megascolecidae, phân bộ Lumbricina, bộ Haplotaxida, phân lớp Oligochaeta, lớp Clitellata phát hiện tại Vườn quốc gia Cát Tiên
  5. Polypheretima militium
  6. Polypheretima cordata. Three new earthworm species of the genus Polypheretima Michaelsen, 1934 (Oligochaeta: Megascolecidae) from Vietnam Zootaxa 3905 (4): 593–600 Accepted by R.M. Schmelz: 8 Dec. 2014; published: 14/1/2015 doi:10.11646/zootaxa.3905.4.11. Ba loài giun đất không manh tràng mới BIODIVN 18/1/2014
  7. Belisana babensis một loài nhện Belisanahồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
  8. Belisana cheni ở hang Pắc Chấn, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
  9. Belisana clavata ở núi Tây Côn Lĩnh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang
  10. Belisana curvavườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  11. Belisana decora ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình
  12. Belisana halongensis ở động Tiên, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
  13. Belisana phungae ở động Nà Phòng, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
  14. Belisana pisinna ở động Tiên, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
  15. Belisana triangula ở hang La, vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ
  16. Belisana vietnamensis ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình
  17. Belisana zhengi ở vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  18. Khorata dangi: Khorata ở động Puông, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
  19. Khorata huberi ở động Puông, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
  20. Khorata protumida ở hang Bảy Tầng, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình
  21. Pholcus bifidus: Pholcus ở hang Tượng, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
  22. Pholcus caecus ở động Thiên Đường, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình
  23. Pholcus hochiminhi ở động Tiên, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
  24. Pholcus phami ở động Puông, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
  25. Pholcus zhaoi ở hang Sơn Động, vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from northern Vietnam, with descriptions of nineteen new species Zootaxa 3909 (1): 001–082. ISSN 1175-5326 (print edition). ISSN 1175-5334 (online edition). Accepted by F. Labarque: 16 Dec. 2014; published: 15 Jan. 2015. doi:10.11646/zootaxa.3909.1.1. Công bố mười chín loài nhện mới cho khoa học phát hiện được ở phía Bắc Việt Nam Nguồn tin: TS. Phạm Đình Sắc. Xử lý tin: Thanh Hà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 20/1/2015 13:24

  "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 09:57, ngày 21 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]