Bước tới nội dung

Văn hóa đại chúng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Văn hóa đại chúng hay văn nghệ quần chúng (viết tắt của cụm từ "văn hóa nghệ thuật quần chúng") là văn hóa bình dân, hay văn hóa pop, là tổng thể các ý tưởng, quan điểm, thái độ, hành vi lan truyền, hình ảnh và các hiện tượng khác, nằm trong xu thế phổ biến, chủ đạo của một nền văn hóa xác định, đặc biệt là văn hóa phương Tây thời kỳ đầu đến giữa thế kỷ 20 và lan rộng ra toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 đến thế kỷ 21. Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các phương tiện truyền thông đại chúng. Sự tổng thể của những ý tưởng tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của xã hội. Ngược lại, nền văn hóa dân gian dùng để chỉ tư tưởng của những nền văn hoá ở nhiều địa phương hoặc xã hội tiền công nghiệp.[1][2][3][4][5]

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
 1. ^ Darrell L. Bock and Daniel B. Wallace. “Rebecca's Reads - Darrell L. Bock & Daniel B. Wallace - Dethroning Jesus: Exposing Popular Culture's Quest to Unseat the Biblical Christ”. Rebeccasreads.com. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2009.
 2. ^ “Calvin College: Calvin News”. Calvin.edu. ngày 15 tháng 3 năm 2001. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2009.
 3. ^ “7 Things From Pop Culture That Apparently Piss Jesus Off”. Cracked.com. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2009.
 4. ^ “Book Review- Jesus Made in America – Irish Calvinist”. Irishcalvinist.com. ngày 14 tháng 10 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2009.
 5. ^ “Japan's increasingly superficial pop culture? | Bateszi Anime Blog”. Bateszi.animeuknews.net. ngày 18 tháng 1 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2009.

Đọc thêm

[sửa | sửa mã nguồn]
 • Ashby, LeRoy. "The Rising of Popular Culture: A Historiographical Sketch," OAH Magazine of History, 24 (April 2010), 11–14.
 • Ashby, LeRoy. With Amusement for All: A History of American Popular Culture since 1830 (2006)
 • Bakhtin, M. M. and Michael Holquist, Vadim Liapunov, Kenneth Brostrom. (1981) The Dialogic Imagination: Four Essays[liên kết hỏng] (University of Texas Press Slavic Series). Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin and London: University of Texas Press.
 • Browne, Ray B. and Pat Browne, eds. The Guide to U.S. Popular Culture (2001), 1010 pages; essays by experts on many topics
 • Burke, Peter. "Popular Culture Reconsidered," Storia della Storiografia 1990, Issue 17, pp 40–49
 • Freitag, Sandria B. "Popular Culture in the Rewriting of History: An Essay in Comparative History and Historiography," Peasant Studies, 1989, Vol. 16 Issue 3, pp 169–198,
 • Gerson, Stéphane. "'A World of Their Own': Searching for Popular Culture in the French Countryside," French Politics, Culture and Society, Summer 2009, Vol. 27 Issue 2, pp 94–110
 • Griffin, Emma. "Popular Culture in Industrializing England," Historical Journal, Sept 2002, Vol. 45 Issue 3, pp 619–35
 • Hassabian, Anahid (1999). "Popular", Key Terms in Popular Music and Culture, eds.: Horner, Bruce and Swiss, Thomas. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-21263-9.
 • Seabrook, John. NoBrow: the culture of marketing the marketing of culture, New York: A.A. Knopf, 2000. ISBN 0-375-40504-6
 • Storey, John (2006). Cultural theory and popular culture. Pearson Education. ISBN 978-0-13-197068-7