Wikipedia:Đổi tên người dùng/Lưu/11

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thương Hồ → Thu Thu[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Đã có một tài khoản toàn cục được đăng ký cho Thu Thu (wiki chính: enwiki). SongVĩ.Bot II (thảo luận) 09:35, ngày 10 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Phuc1408 → I_am_VN123[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 05:50, ngày 29 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 03:07, ngày 25 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Khải Kiện → Conhacgiay[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:45, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Kakashi.manhan → iamankun[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Do những hạn chế về mặt kỹ thuật, tên người dùng phải bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mẫu {{lowercase}} trên các trang thảo luận thành viên và trang thành viên, đồng thời thay đổi chữ ký của bạn. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 21:05, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
☑YXong bởi Taketa. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 04:40, ngày 5 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

CrackingGlassC → SpeP821[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 08:25, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:32, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Onmydreamaboutyou → inmydreamsaboutyou[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Do những hạn chế về mặt kỹ thuật, tên người dùng phải bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mẫu {{lowercase}} trên các trang thảo luận thành viên và trang thành viên, đồng thời thay đổi chữ ký của bạn. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 10:35, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
☑YXong bởi NhacNy2412. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 14:40, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Onmydreamaboutyou → Inmydreamsaboutyou[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 11:00, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:32, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Thương Hồ → Thu Thu[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Đã có một tài khoản toàn cục được đăng ký cho Thu Thu (wiki chính: enwiki). SongVĩ.Bot II (thảo luận) 09:40, ngày 10 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

FxAiKoNói2k9 → Chemistry(NuTech)[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 13:20, ngày 10 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:14, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

CheemsVietnam → Chó Vàng Hài Hước[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 07:10, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:14, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

FxAiKoNói2k9 → Chemistry(NuTech)[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Bot hỗ trợ đổi tên: Không tìm thấy vấn đề. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 04:05, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:14, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

VNUHCMUS → Uscute[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:14, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

VNUHCMUS → Uscute[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

☑YXong bởi NhacNy2412. SongVĩ.Bot II (thảo luận) 03:17, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.