Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Folklore (album)/2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đề cử thành công.Gọi lần cuối (thảo luận) 13:00, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Folklore (album) [sửa | sửa mã nguồn]

Đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

  1.  Đồng ý Một bài viết rất đồ sộ, được NXL biên dịch lại và chất lượng cải thiện rõ rệt so với phiên bản UCVBVT đợt 1 (2021) — Dr. Voirloup💬 04:02, ngày 9 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]
  2.  Đồng ý Như trên. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:54, ngày 10 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]
  3.  Đồng ý Mình đã đọc một số đoạn và duyệt duyệt DUYỆT nha ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:16, ngày 11 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]
  4.  Đồng ý Bài viết chất lượng. WhoAlone 14:03, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!