Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia/Lưu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chào mừng đến với Kho lưu trữ Bàn giúp đỡ
Đây là kho lưu trữ mà bạn có thể duyệt qua các câu hỏi và trả lời cũ từ Bàn giúp đỡ từ sau tháng 6 năm 2009.
Tìm kiếm kho lưu trữ
Cách hay nhất để tìm kiếm kho lưu trữ là sử dụng bộ máy tìm kiếm, như Google chẳng hạn, với: biểu mẫu tìm kiếm Google này. Bạn cũng có thể duyệt bằng tay bằng cách nhấn vào các liên kết bên dưới.
Đối với những người lưu trữ
Trước đây bàn giúp đỡ được dự tính lưu 1 tháng một lần, nhưng do bị thiếu hụt nhân sự nên hiện nay sẽ chuyển qua vài tháng hoặc 1 năm/lần. Xin hãy đặt các câu hỏi có thời hạn quá 1 tháng vào trang lưu trữ tương ứng.

Các câu hỏi đã được trả lời từ tháng 6 năm 2009 – nay

Đây là danh sách các câu hỏi đã được trả lời lưu trữ trong trang con /Lưu.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2015

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2014

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2013

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2012

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2011

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2010

Tháng 1 • Tháng 2 • Tháng 3 • Tháng 4 • Tháng 5 • Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

2009

Tháng 6 • Tháng 7 • Tháng 8 • Tháng 9 • Tháng 10 • Tháng 11 • Tháng 12

Các bản lưu cũ hơn (trước tháng 6 năm 2009)[sửa | sửa mã nguồn]