Đẳng cấp quý tộc Anh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đẳng cấp quý tộc Anh (tiếng Anh: Peerage of England) là các tước vị quý tộc được tạo ra ở Vương quốc Anh trước khi có Đạo luật Liên minh 1707. Trong năm đó, Đẳng cấp quý tộc của Anh và Đẳng cấp quý tộc Scotland được thay thế bằng Đẳng cấp quý tộc Đại Anh.

Những thành viên trong Đẳng cấp quý tộc Anh lần đầu tiên sở hữu ghế tại Viện Quý tộc Anh theo Đạo luật Đẳng cấp 1963 cho đến khi thông qua Đạo luật Viện Quý tộc 1999, tất cả thành viên trong Đẳng cấp quý tộc Anh đều được bổ nhiệm làm thành viên của Viện Quý tộc, gồm có 5 cấp bậc, xếp từ cao xuống thấp: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tướcNam tước.

Công tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Tước hiệu Năm tạo ra Các tước vị khác của công tước hoặc cao hơn
Công tước xứ Cornwall 1337 Thường là Thân vương xứ Wales với tư cách là người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh;
Công tước xứ Rothesay thuộc Đẳng cấp quý tộc Scotland
Công tước xứ Norfolk 1483[1]
Công tước xứ Somerset 1547
Công tước xứ Richmond 1675 Công tước xứ Gordon thuộc Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh; Công tước xứ Lennox thuộc Đẳng cấp quý tộc Scotland
Công tước xứ Grafton 1675
Công tước xứ Beaufort 1682
Công tước xứ St Albans 1684
Công tước xứ Bedford 1694
Công tước xứ Devonshire 1694
Công tước xứ Marlborough 1702
Công tước xứ Rutland 1703

Hầu tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Tước hiệu Năm tạo ra Các tước vị khác của hầu tước hoặc cao hơn
Hầu tước xứ Winchester 1551[2]

Bá tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

 •       Tước vị phụ
 •       Nắm giữ nhiều hơn một tước vị Bá tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Tước hiệu Năm tạo ra Những tước vị khác
Bá tước xứ Shrewsbury 1442
[3][4]
Bá tước xứ Talbot trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh;
Bá tước xứ Waterford trong Đẳng cấp quý tộc Ireland
Bá tước xứ Derby 1485
Bá tước xứ Huntingdon 1529
Bá tước xứ Pembroke 1551 Bá tước xứ Montgomery trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Devon 1553
Bá tước xứ Lincoln 1572
Bá tước xứ Suffolk 1603 Bá tước xứ Berkshire trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Exeter 1605 Hầu tước xứ Exeter trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Bá tước xứ Salisbury 1605 Hầu tước xứ Salisbury trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Bá tước xứ Montgomery 1605 Bá tước xứ Pembroke trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Northampton 1618 Hầu tước xứ Northampton trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Bá tước xứ Denbigh 1622? Bá tước xứ Desmond trong Đẳng cấp quý tộc Ireland
Bá tước xứ Westmorland 1624
Bá tước xứ Manchester 1626 Công tước xứ Manchester trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Bá tước xứ Berkshire 1626 Bá tước xứ Suffolk trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Lindsey 1626 Bá tước xứ Abingdon trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Winchilsea 1628 Bá tước xứ Nottingham trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Sandwich 1660
Bá tước xứ Essex 1661
Bá tước xứ Carlisle 1661
Bá tước xứ Doncaster 1663 Công tước xứ Buccleuch và Queensberry trong Đẳng cấp quý tộc Scotland
Bá tước xứ Shaftesbury 1672
Bá tước xứ Nottingham 1681 Bá tước xứ Winchilsea trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Abingdon 1682 Bá tước xứ Lindsey trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Bá tước xứ Portland 1689
Bá tước xứ Scarbrough 1690
Bá tước xứ Albemarle 1697
Bá tước xứ Coventry 1697
Bá tước xứ Jersey 1697?
Bá tước xứ Cholmondeley 1706 Hầu tước xứ Cholmondeley trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh

Tử tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

 •       Tước vị phụ
Trước vị Năm thành lập Tước vị cao hơn
Tử tước xứ Hereford 1550[5]
Tử tước xứ Townshend 1682 Hầu tước xứ Townshend trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Tử tước xứ Weymouth 1682 Hầu tước xứ Bath trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh

Nam tước và Nữ Nam tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

 •       Tước hiệu phụ
 •       Năm giữ nhiều hơn một tước vị Nam tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh
 •       Tược hiệu phụ và nắm giữ nhiều hơn một tước vị Nam tước trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Tước vị Năm thành lập Các tước hiệu cao hơn
Nam tước xứ de Ros 1264[6]
Nam tước xứ le Despencer 1264 Tử tước xứ Falmouth trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Mowbray 1283 Nam tước xứ SegraveNam tước xứ Stourton trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nam tước xứ Hastings 1295
Nam tước xứ FitzWalter 1295
Nam tước xứ Segrave 1295 Nam tước xứ MowbrayNam tước xứ Stourton trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nam tước xứ Clinton 1299
Nam tước xứ De La Warr 1299 Bá tước xứ De La Warr trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ de Clifford 1299
Nam tước xứ Strange 1299 Tử tước xứ St Davids trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
được tổ chức với Nam tước xứ HungerfordNam tước xứ de Moleyns trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nam tước xứ Zouche 1308
Nữ Nam tước xứ Willoughby de Eresby 1313
Nam tước xứ Strabolgi 1318
Nữ Nam tước xứ Dacre 1321
Nam tước xứ Darcy de Knayth 1332
Nam tước xư Cromwell 1375
Nam tước xứ Camoys 1383
Nam tước xứ Grey của Codnor 1397
Nam tước xứ Berkeley 1421 Lãnh chúa Gueterbock từ Life in the Peerage of the United Kingdom
Nam tước xứ Hungerford 1426 Tử tước xứ St Davids trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước xứ StrangeNam tước xứ de Moleyns trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nam tước xứ Latymer 1432
Nam tước xứ Dudley 1440
Nam tước xứ de Moleyns 1445 Tử tước xứ St Davids trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước xứ StrangeNam tước xứ Hungerford trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nam tước xứ Saye và Sele 1447
Nam tước xứ Stourton 1448 Nam tước xứ MowbrayNam tước xứ Segrave trong Đẳng cấp quý tộc Anh
Nữ Nam tước xứ Berners 1455
Nam tước xứ Herbert 1461
Nam tước xứ Willoughby de Broke 1491
Nam tước Vaux của xứ Harrowden 1523
Nữ Nam tước xứ Braye 1529
Nam tước xứ Windsor 1529 Bá tước xứ Plymouth trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước xứ Burgh 1529
Nam tước xứ Wharton 1544
Nam tước Howard của xứ Effingham 1554 Bá tước xứ Effingham trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước St John của xứ Bletso 1559
Nữ Nam tước xứ Howard de Walden 1597
Nam tước xứ Petre 1603
Nam tước xứ Clifton 1608 Bá tước xứ Darnley trong Đẳng cấp quý tộc Ireland
Nam tước xứ Dormer 1615
Nam tước xứ Teynham 1616
Nam tước xứ Brooke 1621 Bá tước xứ BrookeBá tước xứ Warwick trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Craven 1626 Bá tước xứ Craven trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Strange 1628
Nam tước xứ Stafford 1640
Nam tước xứ Byron 1643
Nam tước xứ Ward 1644 Bá tước xứ Dudley trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước xứ Lucas 1663
Nữ Nam tước xứ Arlington 1665
Nam tước Clifford của xứ Chudleigh 1672
Nam tước xứ Guilford 1683 Bá tước xứ Guilford trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Waldegrave 1683 Bá tước xứ Waldegrave trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Barnard 1698
Nam tước xứ Guernsey 1703 Bá tước xứ Aylesford trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Gower 1703 Bá tước xứ Sutherland trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh
Nam tước xứ Conway 1703 Hầu tước xứ Hertford trong Đẳng cấp quý tộc Đại Anh
Nam tước xứ Hervey 1703 Hầu tước xứ Bristol trong Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Premier Duke of England
 2. ^ Premier Marquess of England
 3. ^ Premier Earl of England
 4. ^ Debretts Peerage
 5. ^ Premier Viscount of England
 6. ^ Premier Baron of England