Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Người Khách Gia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:::Nói tóm lại,"Ngái" và "Khách Gia" là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.Còn chuyện người "Khách Gia" cũng được gọi là người "Hẹ",nếu bác cứ đòi gái fải nhất thiết trưng ra tài liệu thì quả có hơi khó,vì gái vốn lười biếng trong những chuyện gì mà đã chắc chắn là mình đúng.Tuy vậy,nếu khi nào bác vô miền Nam và thử bắt chuyện với bất kì một Hoa kiều có hiểu biết nào,thì chắc chắn là họ sẽ minh xác ngay được điều này.
:::Thân,
Tên người Ngái thường được dùng tại tỉnh Quản Tây Trung Quốc, tại Quản Tây người Ngái tức là người Hẹ, họ di cư sang Việt Nam khoảng 300 năm trước, chủ yếu sống bằng nghề nông, khác với các Hoa kiều sống tại Sài Gòn đa số làm nghề buôn bán, nên họ không được gọi là người Hoa(người Khách Gia) tại Việt Nam. Người Ngái nói tiến Khách Gia giọng Quản Tây.
 
 
:::--[[Thành viên:Redflowers|redflowers]] 18:42, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Tôi đã mang giải thích Hẹ là tên của hai sắc dân khác nhau vào bài. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 20:02, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng