Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
b. Đối với biểu quyết khác (thuộc các nhóm biểu quyết cộng đồng, bình chọn bài viết và biểu quyết xóa):
 
-* Sau khi hết thời gian tối đa của từng loại biểu quyết, được gia hạn thêm đúng 10 ngày (tự động gia hạn nếu người mở biểu quyết không có yêu cầu đóng biểu quyết).
 
* Quá thời gian gia hạn:
- Quá thời gian gia hạn, đóng biểu quyết tính theo tỷ lệ trong biểu quyết (không tính lá phiếu của người đề cử (và/hoặc) người viết chính của bài viết). Nếu không có lá phiếu nào khác người đề cử (và/hoặc) người viết chính bài viết, biểu quyết đóng lại với kết luận: ''Cộng đồng chưa tham gia đánh giá bài viết.''
– Đóng biểu quyết tính theo tỷ lệ ủng hộ trong biểu quyết (quy định ở khoản 1), trong đó không tính lá phiếu của người đề cử (và/hoặc người viết chính của bài viết đối với biểu quyết bầu chọn bài viết và biểu quyết xóa).
- Với biểu quyết bầu chọn bài viết, nếu biểu quyết kết thúc với kết quả ''Cộng đồng chưa tham gia đánh giá bài viết'' thì chấp nhận cho ứng cử lại bài viết sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc ứng cử cũ.<ref>Mâu thuẫn với Điều 12 và 13 Quy chế, sẽ cập nhật lại nếu được thông qua.</ref>
 
– Đối với các biểu quyết bầu chọn bài viết và biểu quyết xóa:
 
-+ QuáNếu thời gian gia hạn, đóng biểu quyết tính theo tỷ lệ trong biểu quyết (không tính lá phiếu củanào khác người đề cử (và/hoặc) người viết chính của bài viết). Nếu không có lá phiếu nào khác người đề cử (và/hoặc) người viếttải chínhlên bàitập viếttin), biểu quyết đóng lại với kết luận: ''Cộng đồng chưa tham gia đánh giá bài viết/tập tin.''
 
-+ VớiRiêng đối với biểu quyết bầu chọn bài viết, nếu biểu quyết kết thúc với kết quả ''Cộng đồng chưa tham gia đánh giá bài viết'' thì chấp nhận cho ứng cử lại bài viết sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc ứng cử cũ.<ref>Mâu thuẫn với Điều 12 và 13 Quy chế, sẽ cập nhật lại nếu được thông qua.</ref>
 
c. Thời gian gia hạn biểu quyết chọn kiểm định viên tuân theo quy định riêng được cộng đồng thông qua.

Trình đơn chuyển hướng