Bản mẫu:Động vật hữu nhũ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kiểu hiển thị mặc định: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập kiểu hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một trong các tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{Động vật hữu nhũ|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
 • |state=expanded: {{Động vật hữu nhũ|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Động vật hữu nhũ|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu được thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
  • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang có giá trị autocollapse.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa | sửa mã nguồn]

 • Để liên kết mỗi loài còn tồn tại thông qua một bản mẫu, và mỗi loài có thể liên kết bằng cách bắt đầu vào bản mẫu cao nhất {{Động vật hữu nhũ}}.

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

 • Nội dung: Bản mẫu này chỉ bao gồm các loài còn sinh tồn; không bao gồm các phân loàiloài tuyệt chủng.
  • 'Phân loài: Phân loài không bao gồm trong bản mẫu do hạn chế về không gian bản mẫu.
 • Định dạng: Mẫu này được sử dụng kết hợp với các mẫu khác loài động vật có vú được liệt kê dưới đây. Xin vui lòng không thay đổi cơ bản định dạng của một mẫu cá thể mà không thảo luận.
 • Chỉnh sửa: chúng tôi hoan nghênh việc chỉnh sửa các loài, tên thường dùng. Sau khi chỉnh sửa vui lòng chỉnh sửa lại ở các bài liên quan, và nhớ kèm theo nguồn đáng tin cậy cho nội dung chỉnh sửa đó.
 • Đổi tên: Nếu bạn đổi tên loài sang tên khác (thông thường hay đồng nghĩa), hãy đổi tên theo tại bản mẫu này.

Định dạng[sửa | sửa mã nguồn]

Most templates utilize {{Navbox with collapsible groups}} while some of the smaller Orders utilize {{Navbox}}. Many incorporate {{Navbox subgroup}} into the template.

 • Bậc phân loại:
  • The main title bar represents the name of the order.
  • The secondary title bar (on most templates) usually represents a suborder or family, and is labeled as such.
  • The vertical groupings are usually a family or subfamily, but are not labeled.
  • The genus is easily recognized as it is always in italics.
  • Tribes are generally not included in the template due to space constraints, unless it is significant to the classification.
  • The subgenus or subgroup is included in the list of species (not in its own group parameter) underlined and with the name part italicized, ex.: Subgenus Dolichohippus: (<u>Subgenus ''Dolichohippus''</u>:).

Chuỗi bản mẫu loài động vật hữu nhũ[sửa | sửa mã nguồn]

Mỗi bản mẫu đại diện cho tất cả các loài còn tồn tại được biết đến trong từng Bộ chi tiết (theo MSW3), cũng như phân nhóm dưới đây theo phân lớp bên dưới.