Bản mẫu:Column templates/others

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các bản mẫu dùng để tạo cột[sửa mã nguồn]

Họ bản mẫu Loại Hỗ trợ
bảng wiki?dagger
Bắt đầu cột Ngắt giữa các cột Kết thúc cột
"Col-begin" Table {{Col-begin}}
hoặc {{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-end}}
hoặc {{End}}
"Columns" Table Không {{Columns}}
"Multicol" Table Không {{Multicol}} {{Multicol-break}} {{Multicol-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns {{Div col}}
– {{Columns-list}}
{{Div col end}}

daggernghĩa là họ bản mẫu này có hoạt động được cùng với các mã wiki {| | || |- |} được dùng để tạo bảng không? Nếu không, để tạo bảng, bạn cần phải dùng các bản mẫu thay thế {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}; hoặc các thẻ HTML <table>...</table>, <tr>...</tr>….

Tài liệu bản mẫu

Được dùng tại {{Column templates}}, ở phần "Xem thêm" để liệt kê các bản mẫu dùng để tạo cột hiện có trên Wikipedia.