Bản mẫu:Danh sách Vương triều Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic