Bản mẫu:Danh sách Vương triều Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu


Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic