Bản mẫu:Danh sách Vương triều Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếmBiểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu


Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic