Bản mẫu:Danh sách Vương triều Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic