Bản mẫu:Danh sách Vương triều Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu
Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng
{{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=all}}
 ( hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |all}}, tức là không có "expanded=" ).
Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng
{{Danh sách Vương triều Ai Cập |expanded=listname}}
 ( hoặc, nếu được kích hoạt, {{Danh sách Vương triều Ai Cập |listname}} )
nơi mà listname là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu quotemark {{{}}}):
early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic


Bản mẫu:Danh sách bản mẫu Ai Cập cổ đại