Bước tới nội dung

Vương triều thứ Hai Mươi Sáu của Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương triều thứ Hai Mươi Sáu của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 26) là một vương triều trong thời kỳ Hậu Nguyên Ai Cập cổ đại. Vương triều này đã được nối tiếp bởi Vương triều thứ Hai Mươi Bảy. Vương triều thứ 26 còn được gọi là Thời kỳ Saite (có nguồn gốc từ Sais, thủ đô của vương triều này).[1] 

Pharaon[sửa | sửa mã nguồn]

Pharaon Vương triều XXVI
Pharaon Tên Ngai Cai trị (TCN) Lăng mộ Chồng/Vợ Ghi chú
Psamtik I Wahibre 664 - 610 Sais Mehytenweskhet Manetho cho rằng vương triều của ông là 54 năm
Necho II Wehemibre 610 - 595 Khedebneithirbinet I
Psamtik II Neferibre 595 - 589 Takhuit
Apries Haaibre 589 - 570 Manetho cho rằng vương triều của ông là 19 năm
Amasis II Khnemibre 570 - 526 Sais Tentkheta
Nakhtubasterau
Herodotus tuyên bố rằng khi Cambyses II xâm chiếm Ai Cập, ông nhận ra mình đã không thể trả thù cho những hành động ác đó và thủ đoạn xấu trước Amasis, ông đào lên cơ thể của mình, làm ô uế nó và đốt cháy những gì còn lại của xác ướp.
Psamtik III Ankhkaenre 526 - 525

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Psammetichus IIIAmasis IIApriesPsammetichus IINecho IIPsammetichus INecho INekaubaTefnakht II

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

 
 
 
 
 
(Vương triều thứ 24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammeris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tefnakht II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekauba
 
 
Necho I
 
Istemabet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehytenweskhet
 
Psamtik I
 
Takheredentaihetweret?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitocris I
 
 
Necho II
 
Khedebneithirbinet I?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takhuit
 
Psamtik II
 
 
 
Tjenmuteti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankhnesneferibre
 
Apries
 
 
 
Tashereniset B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadiasir?
 
Tentkheta
 
Amasis II
 
Nakhtubasterau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psamtik III
 
Nitocris II
 
Ahmose D
 
Pasenenkhonsu

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Aidan Dodson, Dyan Hilton. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, London 2004
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 25 664 - 525 TCN Vương triều thứ 27