Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 21) là một triều đại pharaon cai trị Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba. Thời kỳ này cũng bao gồm các vương triều khác là Vương triều thứ Hai mươi hai, Hai mươi baHai mươi bốnHai mươi lăm.

Cai trị[sửa | sửa mã nguồn]

Các vị vua được biết đến trong Lịch sử Ai Cập trong Triều XXI như sau:

Pharaon Vương triều XXI
Pharaon Tên Ngai Vương triều (trước Công nguyên) Chôn cất Vợ
Smendes (Nesbanebdjed I) Hedjkheperre-Setepenre 1077 - 1051 không rõ Tentamun
Amenemnisu Neferkare-Heqawaset 1051 - 1047 không rõ ?
Psusennes I (Pasebkhanut I) Akheperre-Setepenamun 1047 - 1001 NRT III, Tanis Mutnedjemet

Wiay

Amenemope Usermaetre-Setepenamun 1001 - 992 Tanis ?
Osorkon Già Akheperre-Setepenre 992 - 986 không rõ ?
Siamun Netjerkheperre-Meryamun 986 - 967 không rõ ?
Psusennes II (Pasebkhanut II) Tyetkheperure-Setepenre 967 - 943 không rõ ?
Mặt nạ xác ướp làm bằng vàng của pharaon Psusennes I

Sau triều đại của vua Ramses III, vương triều này có sự suy giảm chậm về mặt quyền lực của hoàng gia. Các pharaon của Vương triều thứ 21 thống trị từ khu vực Tanis, nhưng chủ yếu là hoạt động trong Hạ Ai Cập, nơi mà họ kiểm soát chặt chẽ nhất. Vương triều này được mô tả như 'Tanite' bởi vì chính trị và kinh tế của nó vốn là dựa vào Tanis. Lịch sử Ai Cập cho rằng Vương triều thứ 21 của Ai cập kéo dài trong khoảng 130 năm.[1]

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:

Double crown.svg
Ramesses XI
HrereTentamun A
Twentieth Dynasty of Egypt
Amun.svg
Piankh
NodjmetAmun.svg
Herihor
Double crown.svg
Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy
Amun.svg
Pinedjem I
Double crown.svg
Amenemnisu
WiayDouble crown.svg
Psusennes I
MutnedjmetAmun.svg
Masaharta
Amun.svg
Djedkhonsuefankh
Amun.svg
Menkheperre
Isetemkheb C (III)Double crown.svg
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A
Amun.svg
Smendes II
Amun.svg
Pinedjem II
Isetemkheb DDouble crown.svg
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Twenty-first Dynasty of Egypt
Double crown.svg
Psusennes II
Double crown.svg
Siamun
Karomama ADouble crown.svg
Shoshenq I
Maatkare BDouble crown.svg
Osorkon I
TashedkhonsuAmun.svg
Iuput
Amun.svg
Shoshenq C
Double crown.svg
Shoshenq II
Amun.svg
Iuwelot
Amun.svg
Smendes III
Double crown.svg
Takelot I
Double crown.svg
Harsiese A
Double crown.svg
Osorkon II
Amun.svg
Nimlot C
TjesbastperuDouble crown.svg
Shoshenq III
Karomama IIDouble crown.svg
Takelot II
Double crown.svg
Pami
Double crown.svg
Shoshenq IV
Double crown.svg
Pedubast I
Double crown.svg
Osorkon III
Double crown.svg
Shoshenq V
Tadibast III
Double crown.svg
Shoshenq VI
Double crown.svg
Iuput I
Double crown.svg
Takelot III
Double crown.svg
Rudamun
Double crown.svg
Pedubast II
Double crown.svg
Osorkon IV
Double crown.svg
Ini
Double crown.svg
Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Vương triều thứ 22
Vương triều thứ 23

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 20 1077-943 TCN Vương triều thứ 22