Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 21) là một triều đại pharaon cai trị Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba. Thời kỳ này cũng bao gồm các vương triều khác là Vương triều thứ Hai mươi hai, Hai mươi baHai mươi bốnHai mươi lăm.

Cai trị[sửa | sửa mã nguồn]

Các vị vua được biết đến trong Lịch sử Ai Cập trong Triều XXI như sau:

Pharaon Vương triều XXI
Pharaon Tên Ngai Vương triều (trước Công nguyên) Chôn cất Vợ
Smendes (Nesbanebdjed I) Hedjkheperre-Setepenre 1077 - 1051 không rõ Tentamun
Amenemnisu Neferkare-Heqawaset 1051 - 1047 không rõ ?
Psusennes I (Pasebkhanut I) Akheperre-Setepenamun 1047 - 1001 NRT III, Tanis Mutnedjemet

Wiay

Amenemope Usermaetre-Setepenamun 1001 - 992 Tanis ?
Osorkon Già Akheperre-Setepenre 992 - 986 không rõ ?
Siamun Netjerkheperre-Meryamun 986 - 967 không rõ ?
Psusennes II (Pasebkhanut II) Tyetkheperure-Setepenre 967 - 943 không rõ ?
Mặt nạ xác ướp làm bằng vàng của pharaon Psusennes I

Sau triều đại của vua Ramses III, vương triều này có sự suy giảm chậm về mặt quyền lực của hoàng gia. Các pharaon của Vương triều thứ 21 thống trị từ khu vực Tanis, nhưng chủ yếu là hoạt động trong Hạ Ai Cập, nơi mà họ kiểm soát chặt chẽ nhất. Vương triều này được mô tả như 'Tanite' bởi vì chính trị và kinh tế của nó vốn là dựa vào Tanis. Lịch sử Ai Cập cho rằng Vương triều thứ 21 của Ai Cập kéo dài trong khoảng 130 năm.[1]

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:


Ramesses XI
HrereTentamun A
Twentieth Dynasty of Egypt

Piankh
Nodjmet
Herihor

Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy

Pinedjem I

Amenemnisu
Wiay
Psusennes I
Mutnedjmet
Masaharta

Djedkhonsuefankh

Menkheperre
Isetemkheb C (III)
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A

Smendes II

Pinedjem II
Isetemkheb D
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Twenty-first Dynasty of Egypt

Psusennes II

Siamun
Karomama A
Shoshenq I
Maatkare B
Osorkon I
Tashedkhonsu
Iuput

Shoshenq C

Shoshenq II

Iuwelot

Smendes III

Takelot I

Harsiese A

Osorkon II

Nimlot C
Tjesbastperu
Shoshenq III
Karomama II
Takelot II

Pami

Shoshenq IV

Pedubast I

Osorkon III

Shoshenq V
Tadibast III

Shoshenq VI

Iuput I

Takelot III

Rudamun

Pedubast II

Osorkon IV

Ini

Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Vương triều thứ 22
Vương triều thứ 23

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 20 1077-943 TCN Vương triều thứ 22