Vương triều thứ Mười Một của Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương triều thứ Mười Một của Ai Cập (Vương triều thứ 11) là một triều đại vua cai trị Ai Cập cổ đại. Vương triều đã tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 1991 trước Công nguyên.

Danh sách vua[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đây là danh sách các pharaon bởi Danh sách Vua Turin[1]:

pharaon của vương triều XI
Tên pharaon Tên Ngai Trị vì Chôn cất Vợ Ghi chú
Intef Già - 2160 TCN – 2134 TCN Iry-pat, "Count", có lẽ là người giống như "Intef, con trai của Iku".[1] nomarch Theban phục vụ như một vị vua vô danh.
Mentuhotep I Tepya 2134 TCN – 2120 TCN Neferu Tepy-a, "tổ tiên"
Intef I Sehertawy 2120-2118 TCN El-Tarif, Oedipus con của Mentuhotep I
Intef II Wahankh 2118-2069 TCN El-Tarif, Oedipus Em trai của Intef I
Intef III Nakhtnebtepnefer 2069-2061 TCN El-Tarif, Oedipus Iah (nữ hoàng) Con trai của Intef II
Nebhepetre Mentuhotep II Smatawy 2061-2010 TCN Đền el-Kid
  • Tem
  • Neferu II
  • Ashayet
  • Henhenet
  • Kawit
  • Kemsit
  • Sadeh
Con trai của Intef III và Iah. Ai Cập bắt đầu từ Trung Vương quốc.
Sankhkare Mentuhotep III Sankhtawyef 2010-1998 TCN Đền el-Kid[2] Con Mentuhotep II và Tem
Nebtawyre Mentuhotep IV Nebtawy 1998-1991 TCN Con trai của nữ hoàng Queen Imi

Tuyên bố của Manetho cho rằng Triều XI gồm 16 vị vua, người đã trị vì 43 năm, mâu thuẫn với chữ khắc đương đại và bằng chứng của Danh sách Vua Turin, có bằng chứng kết hợp cho sự thiết lập vương quốc này bao gồm bảy vị vua trị vì trong tổng cộng 143 năm.[3] Tuy nhiên, theo lời của ông rằng vương triều này được thành lập ở Thebes, được xác minh bởi các bằng chứng hiện đại. Đó là khoảng thời gian trong suốt vương triều mà tất cả trong Vương quốc Ai Cập cổ đại đã được thống nhất dưới thời kỳ Trung Vương quốc.

Danh sách các vị Vua Abydos từ 57 đến 61

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iku (♀)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intef Già
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentuhotep I
 
Neferu I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intef I
 
Intef II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intef III
 
Iah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tem
 
Mentuhotep II
 
Neferu II
 
Ashayet
 
Henhenet
 
Kawit
 
Kemsit
 
Sadeh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentuhotep III
 
(?) Imi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentuhotep IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Thomas Schneider: Ancient Egyptian Chronology - Edited by Erik Hornung, Rolf Krauss, And David a.
  2. ^ Richard H. Wilkinson: The Complete Temples of Ancient Egypt, Thames and Hudson, 2000, pp. 37, 172, 173, 181, ISBN 0-500-05100-3
  3. ^ Jürgen von Beckerath, The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt, JNES 21 (1962), p.146
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 10 2025 − 1991 TCN Vương triều thứ 12