Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 23) là vương triều trong lịch sử Ai Cập, thường được coi là một phần của Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.

Cai trị[sửa | sửa mã nguồn]

Các vị pharaon cai trị trong vương triều này như sau:

Pharaon Vương triều Hai Mươi Ba
Pharaon Tên Ngai Năm cai trị (TCN) Vợ Ghi chú
Harsiese A Hedjkheperre-Setpenamun 880 – 860 Isetweret I Độc lập vua Thebes; Cai trị trong thời Takelot I và Osorkon II đang ngự trị
Takelot II Hedjkheperre-Setpenre 840 – 815 Karomama D

Tashep
Tabeketenasket

Pedubast I Usermaatre-Setpenamun 829 – 804 Tham gia vào một cuộc nội chiến kéo dài, đối đầu với vua Takelot II/Hoàng tử Osorkon B.
Iuput I ?? 829 – 804
Shoshenq VI Usermaatre-Meryamun 804 – 798 Pedubast I đã thành công ở Oedipus và cai trị Thượng Ai Cập trong 6 năm.
Osorkon III Usermaatre-Setpenamun 798 – 769 Tentsai A

Karoatjet

Tham gia vào một cuộc nội chiến chống lại Pedubast I và Shoshenq VI.
Takelot III Usermaatre 774 – 759 Kakat

Irtiubast

Osorkon III là con trai cả của junior coregent và người kế nhiệm.
Rudamun Usermaatre-Setpenamun 759 – 755 Tadi[...] Em trai và người kế thừa của Takelot III.
Ini Menkheperre 755 – 750 Chỉ kiểm soát Oedipus trong vương triều của ông.
Peftjauawybast Neferkare 754 – 720 Irbastwedjanefu

Tashereniset I

Rudamun con, chỉ kiểm soát Herakleopolis trong vương triều của ông.

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:

Double crown.svg
Ramesses XI
HrereTentamun A
Vương triều thứ 20
Amun.svg
Piankh
NodjmetAmun.svg
Herihor
Double crown.svg
Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy
Amun.svg
Pinedjem I
Double crown.svg
Amenemnisu
WiayDouble crown.svg
Psusennes I
MutnedjmetAmun.svg
Masaharta
Amun.svg
Djedkhonsuefankh
Amun.svg
Menkheperre
Isetemkheb C (III)Double crown.svg
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A
Amun.svg
Smendes II
Amun.svg
Pinedjem II
Isetemkheb DDouble crown.svg
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Vương triều thứ 21
Double crown.svg
Psusennes II
Double crown.svg
Siamun
Karomama ADouble crown.svg
Shoshenq I
Maatkare BDouble crown.svg
Osorkon I
TashedkhonsuAmun.svg
Iuput
Amun.svg
Shoshenq C
Double crown.svg
Shoshenq II
Amun.svg
Iuwelot
Amun.svg
Smendes III
Double crown.svg
Takelot I
Double crown.svg
Harsiese A
Double crown.svg
Osorkon II
Amun.svg
Nimlot C
TjesbastperuDouble crown.svg
Shoshenq III
Karomama IIDouble crown.svg
Takelot II
Double crown.svg
Pami
Double crown.svg
Shoshenq IV
Double crown.svg
Pedubast I
Double crown.svg
Osorkon III
Double crown.svg
Shoshenq V
Tadibast III
Double crown.svg
Shoshenq VI
Double crown.svg
Iuput I
Double crown.svg
Takelot III
Double crown.svg
Rudamun
Double crown.svg
Pedubast II
Double crown.svg
Osorkon IV
Double crown.svg
Ini
Double crown.svg
Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Vương triều thứ 22
Vương triều thứ 23

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • J.P. Elias, "A Northern Member of the 'Theban' Twenty-Third Dynasty", Discussions in Egyptology 31 (1995), trang 57-67.
  • J. Goldberg, "The 23rd Dynasty Problem Revisited: Where, When and Who?", Discussions in Egyptology 29 (1994), trang 55-85.
  • H. Jacquet Gordon, "Deux graffiti d'époque libyenne sur le toit du Temple de Khonsu à Karnak" in Hommages à la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976 (Cairo: 1979), tr. 169–74.
  • K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c.1100–650 BC), 3rd ed., Warminster: 1996.
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 22 880-720 TCN Vương triều thứ 24