Bản mẫu:Thanh bên cách mạng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Thanh bên cách mạng |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên cách mạng |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Thanh bên cách mạng |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên cách mạng |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "types", "methods", "causes", "examples"

Xem thêm[sửa mã nguồn]