Bản mẫu:Văn hóa theo khu vực

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được thiết kế để tiêu chuẩn hoá sidebar theo mẫu "Văn hoá khu vực".

Thông số[sửa mã nguồn]

{{ Văn hóa theo khu vực
| tên          = <!-- Tên bản mẫu. Thông thường mục này nên được đặt là "Văn hóa (của) khu vực". -->
| khu vực        = <!-- Tên khu vực. -->
| hình          = <!-- Tên tập tin, ví dụ "Example.jpg". -->
| alt          = <!-- Văn bản thay thế để sử dụng trong trường hợp hình ảnh không hiển thị. -->
| ghi chú hình      = <!-- Chú thích cho hình ảnh. -->
| backcolour       = <!-- Màu nền của toàn bộ sidebar. -->
| titlecolour      = <!-- Màu sắc của các tiêu đề danh sách và phần mở đầu sidebar. -->
| expanded        = <!-- Phần đề mục tiêu đề, theo mặc định là được mở rộng. -->

| danh sách lịch sử   = <!-- Các bài viết về lịch sử. -->
| danh sách dân tộc   = <!-- Các bài viết về các nhóm dân tộc có liên quan. -->
| danh sách ngôn ngữ   = <!-- Các bài viết về các ngôn ngữ có liên quan. -->
| danh sách phong tục  = <!-- Các bài viết về thần thoại, truyền thuyết dân gian, phong tục, truyền thống, trang phục truyền thống, ... -->
| danh sách thần thoại  = <!-- Các bài viết về thần thoại và truyền thuyết dân gian -->
| danh sách ẩm thực   = <!-- Các bài viết về ẩm thực. -->
| danh sách lễ hội    = <!-- Các bài viết về lễ hội. -->
| danh sách tôn giáo   = <!-- Các bài viết về tôn giáo. -->
| danh sách nghệ thuật  = <!-- Các bài viết về nghệ thuật. -->
| danh sách văn học   = <!-- Các bài viết về văn học. -->
| danh sách âm nhạc   = <!-- Các bài viết về âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật. -->
| danh sách truyền thông = <!-- Các bài viết về truyền thông chưa được liệt kê. -->
| danh sách thể thao   = <!-- Các bài viết về thể thao. -->
| danh sách di sản    = <!-- Các bài viết về di tích chưa được liệt kê. -->
| danh sách biểu tượng  = <!-- Các bài viết về biểu tượng chưa được liệt kê. -->
| danh sách tổ chức   = <!-- Các viện văn hóa có liên quan và các tổ chức khác (ví dụ như bảo tàng quốc gia, thư viện quốc gia). -->

}}

Nội dung thay thế[sửa mã nguồn]

Một số tiêu đề và giá trị có thể được thay thế theo ý muốn, nếu các tiêu đề của các bài viết trong câu hỏi không tuần theo định dạng "X (của/tại/ở) khu vực". Ví dụ, bài viết nói về người ở Nhật Bản là Người Nhật: do đó, | ethnooverride = Người Nhật có thể được sử dụng để thay đổi các mục tiêu đề.

Không được thêm các dòng thay thế này nếu tiêu đề tuân theo định dạng thông thường, thậm chí chỉ để trống: điều này sẽ cho ra kết quả đầu ra có sai sót.

| series     = <!-- Thể loại thay thế. Mặc định là [[:Thể loại:KHU VỰC]]. -->
| imagesize   = <!-- Kích thước của hình ảnh đo bằng px, nếu kích thước thumbnail tiêu chuẩn không tuân theo mong muốn. -->
| histoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Lịch sử KHU VỰC]]. -->
| ethnooverride = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Các dân tộc của KHU VỰC]]. -->
| langoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Tiếng KHU VỰC]]. -->
| tradoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Phong tục của KHU VỰC]]. -->
| mythoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Truyện thần thoại KHU VỰC]]. -->
| folkoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Văn hóa dân gian KHU VỰC]]. -->
| cuisoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Ẩm thực KHU VỰC]]. -->
| festoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Lễ hội KHU VỰC]]. -->
| reloverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Tôn giáo tại KHU VỰC]]. -->
| artoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Nghệ thuật của KHU VỰC]]. -->
| litoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Văn học KHU VỰC]]. -->
| musicoverride = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Âm nhạc KHU VỰC]]. -->
| paoverride   = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Nghệ thuật trình diễn KHU VỰC]]. -->
| mediaoverride = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Truyền thông ở KHU VỰC]]. -->
| sportoverride = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Thể thao KHU VỰC]]. -->
| monuoverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Di tích của KHU VỰC]]. -->
| symboverride  = <!-- Liên kết wiki thay thế mà không có dấu ngoặc vuông. Mặc định là [[Biểu tượng quốc gia của KHU VỰC]]. -->
| portaloverride = <!-- Tên chủ đề thay thế. -->

Danh sách thu gọn[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Văn hóa theo khu vực |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Văn hóa theo khu vực |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Văn hóa theo khu vực |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Văn hóa theo khu vực |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
 • "Lịch sử", "Dân tộc", "Ngôn ngữ", "Phong tục", "Thần thoại", "Ẩm thực", "Lễ hội", "Tôn giáo", "Nghệ thuật", "Văn học", "Nghệ thuật biểu diễn", "Truyền thông", "Di tích", "Biểu tượng" hoặc "Các tổ chức"
 • Ví dụ như {{Văn hóa theo khu vực |expanded=Ngôn ngữ}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Văn hóa theo khu vực |Ngôn ngữ}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{ Văn hóa theo khu vực
| name = Văn hoá Nhật Bản
| region = Nhật Bản
| image=Flag of Japan.svg |imagesize=150 |border=yes |alt=Hình tròn màu đỏ nằm giữa hình chữ nhật màu trắng

| ethnooverride = Người Nhật
| langoverride = Ngôn ngữ của Nhật Bản

| tradoverride = Phong tục
| tradtopics =
*[[Các giá trị của Nhật Bản|Giá trị]]
*[[Nghi thức xã giao trong văn hoá Nhật Bản|Nghi thức xã giao]]
*[[Hôn lễ ở Nhật Bản|Hôn lễ]]
*[[Nghi thức tang lễ ở Nhật Bản|Tang lễ]]
*[[Trà đạo Nhật Bản|Trà đạo]]
*[[Geisha]]
*[[Onsen]]{{\}}[[Sentō]]
*[[Trang phục truyền thống Nhật Bản|Trang phục]]
*[[Danh sách trò chơi Nhật Bản|Trò chơi]]

| mythoverride = Thần thoại Nhật Bản
| folkoverride = Văn hóa dân gian Nhật Bản
| cuisoverride = Ẩm thực Nhật Bản
| festoverride = Lễ hội Nhật Bản

| reltopics =
*[[Phật giáo ở Nhật Bản|Phật giáo]]
*[[Các tôn giáo mới ở Nhật Bản|Tôn giáo mới]]
*[[Shinto]]

| artoverride = Nghệ thuật Nhật Bản
| arttopics =
*[[Ikebana]]
*[[Bonsai]]
*[[Vườn Nhật|Làm vườn]]
*[[Gốm sứ Nhật Bản|Gốm sứ]]

| litoverride = Văn học Nhật Bản
| littopics =
*[[Manga]]
*[[Thơ ca Nhật Bản|Thơ ca]]

| paoverride = Kịch Nhật Bản

| mediaoverride = Truyền thông Nhật Bản
| mediatopics =
*[[Văn hóa điện thoại di động ở Nhật Bản|Văn hóa điện thoại di động]]
*[[Anime]]

| sporttopics =
*[[Võ thuật Nhật Bản|Võ thuật]]

| monutopics =
*[[Kiến trúc Nhật Bản|Kiến trúc]]

| orgtopics =
*[[Bảo tàng ở Nhật Bản|Bảo tàng]]
}}

Bản mẫu[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Bản mẫu văn hóa châu Phi

Bản mẫu:Bản mẫu văn hóa Bắc Mỹ Bản mẫu:Bản mẫu văn hóa Nam Mỹ Bản mẫu:Bản mẫu văn hóa châu Đại Dương