Danh sách hai mươi tư tiết khí

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hai mươi tư tiết khí
Kỷ nguyên J2000
Kinh độ Tiết khí Dương lịch
(thông thường)
Xuân
315° Lập xuân 4 - 5/2
330° Vũ thủy 18 - 19/2
345° Kinh trập 5 - 6/3
Xuân phân 20 - 21/3
15° Thanh minh 4 - 5/4
30° Cốc vũ 20 - 21/4
Hạ
45° Lập hạ 5 - 6/5
60° Tiểu mãn 21 - 22/5
75° Mang chủng 5 - 6/6
90° Hạ chí 21 - 22/6
105° Tiểu thử 7 - 8/7
120° Đại thử 22 - 23/7
Thu
135° Lập thu 7 - 8/8
150° Xử thử 23 - 24/8
165° Bạch lộ 7 - 8/9
180° Thu phân 23 - 24/9
195° Hàn lộ 8 - 9/10
210° Sương giáng 23 - 24/10
Đông
225° Lập đông 7 - 8/11
240° Tiểu tuyết 22 - 23/11
255° Đại tuyết 7 - 8/12
270° Đông chí 21 - 22/12
285° Tiểu hàn 5 - 6/1
300° Đại hàn 20 - 21/1


Những bảng dưới đây liệt kê hai mươi tư tiết khí trong lịch của các nước phương Đông. Danh sách thứ hai là tiết khí trong các bán cầu. Mỗi mùa luôn luôn có 6 tiết khí.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đây là khoảng thời gian[1] của tất cả các tiết khí.[1][gc 1]

Kinh độ Mặt Trời Tiếng Việt Tiếng Trung[1] Tiếng Nhật Tiếng Triều Tiên[2] Ý nghĩa[3] Ngày dương lịch[4]
Thời gian Thu phân - Lập xuân[4][5]
315°[6] Lập xuân[gc 2](立春) 立春 立春(りっしゅん) 입춘(立春) Vào thời gian[7] bắt đầu mùa xuân[8] Từ ngày 4 tháng 2[9][10] hoặc ngày[11] 5 tháng 2[12][13] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[14]
330°[15] Vũ thủy[gc 3](雨水) 雨水 雨水(うすい) 우수(雨水) Thời tiết[16] mưa ẩm[17] Từ ngày 18 tháng 2[18] hoặc ngày[19] 19 tháng 2[20][21][22] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[23]
345°[24] Kinh trập[gc 4](驚蟄) 驚蟄(惊蛰) 啓蟄(けいちつ) 경칩(驚蟄) Sâu nở[gc 5] Từ ngày 5 tháng 3[26][27] hoặc ngày[28] 6 tháng 3[29][30] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[31]
Thời gian Xuân phân - Thu phân[32][33]
[34] Xuân phân[gc 6](春分) 春分 春分(しゅんぶん) 춘분(春分) Thời gian giữa xuân[35] Từ ngày 20 tháng 3[36] hoặc ngày[37] 21 tháng 3[38][39][40] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[41](về cụ thể từng năm,[42] xem #Bảng tính thời điểm chí ở Bắc bán cầu)[43]
15°[44] Thanh minh[gc 7](清明) 清明 清明(せいめい) 청명(清明) Thời tiết trong sáng.[45] Người dân đi cúng thanh minh.[46] Từ ngày 4 tháng 4[47] hoặc ngày[48] 5 tháng 4[49][50][51] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[52]
30°[53] Cốc vũ[gc 8](穀雨) 穀雨(谷雨) 穀雨(こくう) 곡우(穀雨) Mưa rào[54] Từ ngày 20 tháng 4[55][56] hoặc ngày[57] 21 tháng 4[58][59] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[60]
45°[61] Lập hạ[gc 9](立夏) 立夏 立夏(りっか) 입하(立夏) Vào thời gian[62] bắt đầu mùa hè[8] Từ ngày 5 tháng 5[63] hoặc ngày[64] 6 tháng 5[65][66][67] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[68]
60°[69] Tiểu mãn[gc 10](小滿) 小滿(小满) 小満(しょうまん) 소만(小滿) Lũ nhỏ, duối vàng Từ ngày 21 tháng 5[70][71] hoặc ngày[72] 22 tháng 5[73][74] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[75]
75°[76] Mang chủng[gc 11](芒種) 芒種(芒种) 芒種(ぼうしゅ) 망종(芒種) Chòm sao Tua Rua bắt đầu mọc[77] Từ ngày 5 tháng 6[78] hoặc ngày[79] 6 tháng 6[80][81][82] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[83]
90°[84] Hạ chí[gc 12](夏至) 夏至 夏至(げし) 하지(夏至) Thời gian giữa hè[85] Từ ngày 21 tháng 6[86][87] hoặc ngày[88] 22 tháng 6[89][90] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[91](về cụ thể từng năm,[42] xem #Bảng tính thời điểm chí ở Bắc bán cầu)[92]
105°[93] Tiểu thử[gc 13](小暑) 小暑 小暑(しょうしょ) 소서(小暑) Nóng nhẹ[94] Từ ngày 7 tháng 7[95][96] hoặc ngày[97] 8 tháng 7[98][99] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[100]
120°[101] Đại thử[gc 14](大暑) 大暑 大暑(たいしょ) 대서(大暑) Thời tiết nóng oi, nóng nực[102][103] Từ ngày 22 tháng 7[104] hoặc ngày[105] 23 tháng 7[106][107][108] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[109]
135°[110] Lập thu[gc 15](立秋) 立秋 立秋(りっしゅう) 입추(立秋) Vào thời gian[111] bắt đầu mùa thu[8] Từ ngày 7 tháng 8[112][113] hoặc ngày[114] 8 tháng 8[115][116] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[117]
150°[118] Xử thử (處暑) 處暑(处暑) 処暑(しょしょ) 처서(處暑) Mưa ngâu[119] Từ ngày 23 tháng 8[120][121] hoặc ngày[122] 24 tháng 8[123][124] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[125]
165°[126] Bạch lộ (白露) 白露 白露(はくろ) 백로(白露) Nắng nhạt[127] Từ ngày 7 tháng 9[128] hoặc ngày[129] 8 tháng 9[130][131][132] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[133]
Thời gian Thu phân - Lập xuân[4][5]
180°[134] Thu phân[gc 16](秋分) 秋分 秋分(しゅうぶん) 추분(秋分) Thời gian giữa thu[135] Từ ngày 23 tháng 9[136][137] hoặc ngày[138] 24 tháng 9[139][140] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[141](về cụ thể từng năm,[42] xem #Bảng tính thời điểm chí ở Bắc bán cầu)[142]
195°[143] Hàn lộ (寒露) 寒露 寒露(かんろ) 한로(寒露) Mát mẻ[144] Từ ngày 8 tháng 10[145][146] hoặc ngày[147] 9 tháng 10[148][149] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[150]
210°[151] Sương giáng (霜降) 霜降 霜降(そうこう) 상강(霜降) Sương mù xuất hiện[152] Từ ngày 23 tháng 10[153][154] hoặc ngày[155] 24 tháng 10[156][157] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[158]
225°[159] Lập đông[gc 17] (立冬) 立冬 立冬(りっとう) 입동(立冬) Vào thời gian[160] bắt đầu mùa đông[8] Từ ngày 7 tháng 11[161][162] hoặc ngày[163] 8 tháng 11[164][165] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[166]
240°[167] Tiểu tuyết (小雪) 小雪 小雪(しょうせつ) 소설(小雪) Tuyết xuất hiện ở một số nơi[168][169] Từ ngày 22 tháng 11[170][171] hoặc ngày[172] 23 tháng 11[173][174] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[175]
255°[176] Đại tuyết (大雪) 大雪 大雪(たいせつ) 대설(大雪) Tuyết bắt đầu dày[168][177] Từ ngày 7 tháng 12[178][179] hoặc ngày[180] 8 tháng 12[181][182] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[183]
270°[184] Đông chí[gc 18](冬至) 冬至 冬至(とうじ) 동지(冬至) Thời gian giữa đông[185] Từ ngày 21 tháng 12[186] hoặc ngày[187] 22 tháng 12[188][189][190] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[191](về cụ thể từng năm,[42] xem #Bảng tính thời điểm chí ở Bắc bán cầu)[192]
285°[193] Tiểu hàn[gc 19](小寒) 小寒 小寒(しょうかん) 소한(小寒) Thời tiết[gc 20] thì rét nhẹ[194] Từ ngày 5 tháng 1[195] hoặc ngày[196] 6 tháng 1[197][198][199] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[200]
300°[201] Đại hàn[gc 21](大寒) 大寒 大寒(だいかん) 대한(大寒) Thời tiết[gc 20] thì rét đậm[204][205] Từ ngày 20 tháng 1[206] hoặc ngày[207] 21 tháng 1[208][209][210] đến thời gian bắt đầu tiết sau.[211]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Trong ngoặc là tiếng Hoa giản thể nếu cách viết khác với tiếng Hoa phồn thể (truyền thống).
 2. ^ Trong ngoặc là cách viết kiểu Hanja
 3. ^ Ý nghĩa của các tiết về cơ bản là tương đối giống nhau trong các nước,[212] tuy nhiên lại có một vài điểm khác nhau rõ rệt.[213]
 4. ^ Ngày bắt đầu của tiết khí có thể cách nhau trong phạm vi ±1 ngày.[214]

Về tiết khí[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu tuyết, Đại tuyết: Tại Việt Nam[215][sửa | sửa mã nguồn]

Ở trong một khoảng[216] thời gian[217] chính giữa[218] hai tiết khí[219] có một chữ "tuyết"[220] ở cuối (từ 21/11 đến 22/12)[219] như Đại tuyết, Tiểu tuyết[221] thì trên thực tế,[222] ở tất cả những khu vực đồng bằng[223] của miền bắc Việt Nam[224] không có tuyết rơi.[225]

Ta loại trừ một số[226] đỉnh núi cao[227] ở những khu vực miền Bắc Việt Nam[228] như đỉnh Phan Xi Păng, Mẫu Sơn[229] có thể hiếm khi có,[230] tuy vậy tần số tuyết xuất hiện[231] trong thời gian này[232] lại rất thấp[233] và nó lại rơi nhiều[234] vào trong những[235] khoảng thời gian[236] (từ 6/1 đến 4/2)[237] của những tiết cuối của mùa đông[gc 22] như hai tiết[238][gc 23][gc 24] Tiểu hàn-Đại hàn.[239]

Điểm phân, chí[sửa | sửa mã nguồn]

Các khu vực[240] đang diễn ra[241] hoặc là bắt đầu[242] các tiết phân, chí như[243] tiết xuân phân,[244] hạ chí,[245] thu phân,[246] đông chí[247] trùng với các điểm như sau:[248]

Lưu ý: Chúng đang được viết[gc 25] trong tiếng Anh.[gc 26] Chỉ áp dụng đối với các khu vực[261]Bắc bán cầu.[262]

Có các điểm phân, chí khác nhau.[gc 27]

Đổi tiết khí so với Bắc bán cầu[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đây là cách[263] đổi tiết khí giữa các cầu.[264]

TT Kinh độ Mặt Trời Tiết ở hai khu vực cực[265] (bằng tiếng Việt)
Bắc bán cầu[266] Nam bán cầu[267] Nguồn[268] Ghi chú
1 315°[6] Tiết khí[269] Lập xuân[270], vào đầu xuân[271] Tiết khí[269] Lập thu[272], vào đầu thu[271] [273] Về mùa[274]
2 330°[15] Tiết khí[269] Vũ thủy[275] Tiết khí[269] Xử thử[276] [277]
3 345°[24] Tiết khí[269] Kinh trập[278] Tiết khí[269] Bạch lộ[279] [280]
4 [34] Tiết khí[269] Xuân phân[281][gc 28] Tiết khí[269] Thu phân[282][gc 28] [283]
5 15°[44] Tiết khí[269] Thanh minh[284] Tiết khí[269] Hàn lộ[285] [286]
6 30°[53] Tiết khí[269] Cốc vũ[287] Tiết khí[269] Sương giáng[288] [289]
7 45°[61] Tiết khí[290] Lập hạ[291], vào đầu hạ[292] Tiết khí[290] Lập đông[293], vào đầu đông[292] [294]
8 60°[69] Tiết khí[290] Tiểu mãn[295] Tiết khí[290] Tiểu tuyết[296] [297]
9 75°[76] Tiết khí[290] Mang chủng[298] Tiết khí[290] Đại tuyết[299] [300]
10 90°[84] Tiết khí[290] Hạ chí[301][gc 29] Tiết khí[290] Đông chí[302][gc 29] [303]
11 105°[93] Tiết khí[290] Tiểu thử[304] Tiết khí[290] Tiểu hàn[305] [306]
12 120°[101] Tiết khí[290] Đại thử[307] Tiết khí[290] Đại hàn[308] [309]
13 135°[110] Tiết khí[310] Lập thu[311], vào đầu thu[312] Tiết khí[310] Lập xuân[313], vào đầu xuân[312] [314]
14 150°[118] Tiết khí[310] Xử thử[315] Tiết khí[310] Vũ thủy[316] [317]
15 165°[126] Tiết khí[310] Bạch lộ[318] Tiết khí[310] Kinh trập[319] [320]
16 180°[134] Tiết khí[310] Thu phân[321][gc 28] Tiết khí[310] Xuân phân[322][gc 28] [323]
17 195°[143] Tiết khí[310] Hàn lộ[324] Tiết khí[310] Thanh minh[325] [326]
18 210°[151] Tiết khí[310] Sương giáng[327] Tiết khí[310] Cốc vũ[328] [329]
19 225°[159] Tiết khí[330] Lập đông[331], vào đầu đông[332] Tiết khí[330] Lập hạ[333], vào đầu hạ[332] [334]
20 240°[167] Tiết khí[330] Tiểu tuyết[335] Tiết khí[330] Tiểu mãn[336] [337]
21 255°[176] Tiết khí[330] Đại tuyết[338] Tiết khí[330] Mang chủng[339] [340]
22 270°[184] Tiết khí[330] Đông chí[341][gc 29] Tiết khí[330] Hạ chí[342][gc 29] [343]
23 285°[193] Tiết khí[330] Tiểu hàn[344] Tiết khí[330] Tiểu thử[345] [346]
24 300°[201] Tiết khí[330] Đại hàn[347] Tiết khí[330] Đại thử[348] [349]

Kết luận[sửa | sửa mã nguồn]

 • Khi sau một khoảng[350] thời gian nhất định,[351] tiết khí sẽ biến đổi.[352]
 • Hai tiết Tiểu tuyết và Đại tuyết[353] thì có tuyết rơi[354] trong thời gian này.[355] Riêng khu vực[356] miền Bắc Việt Nam[357] thì không có tuyết rơi.[358]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă â Về thời gian tiết khí
 2. ^ Về khoảng giữa hai tiết khí
 3. ^ Theo khoảng cách
 4. ^ a ă Về thời gian thu phân - lập xuân
 5. ^ a ă Thời gian trên có 179-180 ngày.
 6. ^ a ă Kinh độ lập xuân
 7. ^ Về thời gian đầu xuân
 8. ^ a ă â b Bắt đầu mùa
 9. ^ Thời gian lập xuân
 10. ^ Ngày thứ nhất của xuân phân
 11. ^ Về khoảng thời gian lập xuân
 12. ^ Hai ngày lập xuân
 13. ^ Ngày thứ hai của xuân phân
 14. ^ Thời gian kết thúc lập xuân
 15. ^ a ă Kinh độ vũ thuỷ
 16. ^ Về thời tiết của tiết khí
 17. ^ Thời tiết vũ thuỷ
 18. ^ Ngày vũ thủy thứ nhất
 19. ^ Về thời gian của vũ thủy
 20. ^ Thời gian vũ thuỷ
 21. ^ Hai ngày vũ thuỷ
 22. ^ Ngày vũ thủy thứ hai
 23. ^ Thời gian kết thúc vũ thuỷ
 24. ^ a ă Kinh độ kinh trập
 25. ^ Về thời gian sâu nở
 26. ^ Thời gian kinh trập
 27. ^ Ngày kinh trập thứ nhất
 28. ^ Về thời gian của kinh trập
 29. ^ Hai ngày kinh trập
 30. ^ Ngày kinh trập thứ hai
 31. ^ Thời gian kết thúc kinh trập
 32. ^ Về thời gian xuân phân - thu phân
 33. ^ Nó dài khoảng 185-186 ngày
 34. ^ a ă Kinh độ xuân phân
 35. ^ Chính giữa mùa xuân
 36. ^ Ngày xuân phân thứ nhất
 37. ^ Về thời gian của xuân phân
 38. ^ Thời gian xuân phân
 39. ^ Hai ngày xuân phân
 40. ^ Ngày lập xuân thứ hai
 41. ^ Thời gian kết thúc xuân phân
 42. ^ a ă â b Tính cụ thể
 43. ^ Thời gian chí cụ thể ở xuân phân
 44. ^ a ă Kinh độ thanh minh
 45. ^ Thời tiết thanh minh
 46. ^ Công việc vào thanh minh
 47. ^ Ngày thanh minh thứ nhất
 48. ^ Về thời gian của thanh minh
 49. ^ Thời gian thanh minh
 50. ^ Hai ngày thanh minh
 51. ^ Ngày thanh minh thứ hai
 52. ^ Thời gian kết thúc thanh minh
 53. ^ a ă Kinh độ cốc vũ
 54. ^ Thời tiết cốc vũ
 55. ^ Thời gian cốc vũ
 56. ^ Ngày cốc vũ thứ nhất
 57. ^ Về thời gian của ngày cốc vũ
 58. ^ Hai ngày cốc vũ
 59. ^ Ngày cốc vũ thứ hai
 60. ^ Thời gian kết thúc cốc vũ
 61. ^ a ă Kinh độ lập hạ
 62. ^ Về thời gian đầu hạ
 63. ^ Ngày lập hạ thứ nhất
 64. ^ Về thời gian của lập hạ
 65. ^ Thời gian lập hạ
 66. ^ Hai ngày lập hạ
 67. ^ Ngày lập hạ thứ hai
 68. ^ Thời gian kết thúc lập hạ
 69. ^ a ă Kinh độ tiểu mãn
 70. ^ Thời gian tiểu mãn
 71. ^ Ngày tiểu mãn đầu tiên
 72. ^ Về thời gian của tiểu mãn
 73. ^ Hai ngày tiểu mãn
 74. ^ Ngày tiểu mãn thứ hai
 75. ^ Thời gian kết thúc tiểu mãn
 76. ^ a ă Kinh độ mang chủng
 77. ^ Thời gian mọc sao
 78. ^ Ngày mang chủng thứ nhất
 79. ^ Về thời gian của mang chủng
 80. ^ Thời gian mang chủng
 81. ^ Hai ngày mang chủng
 82. ^ Ngày mang chủng thứ hai
 83. ^ Thời gian kết thúc mang chủng
 84. ^ a ă Kinh độ Hạ Chí
 85. ^ Chính giữa mùa hè
 86. ^ Thời gian hạ chí
 87. ^ Ngày hạ chí thứ nhất
 88. ^ Về thời gian của hạ chí
 89. ^ Hai ngày hạ chí
 90. ^ Ngày hạ chí thứ hai
 91. ^ Thời gian kết thúc hạ chí
 92. ^ Thời gian chí cụ thể ở hạ chí
 93. ^ a ă Kinh độ tiểu thử
 94. ^ Thời tiết tiểu thử
 95. ^ Thời gian tiểu thử
 96. ^ Ngày tiểu thử thứ nhất
 97. ^ Về thời gian của tiểu thử
 98. ^ Hai ngày tiểu thử
 99. ^ Ngày tiểu thử thứ hai
 100. ^ Thời gian kết thúc tiểu thử
 101. ^ a ă Kinh độ đại thử
 102. ^ Thời tiết đại thử rất nóng.
 103. ^ Thời tiết đại thử
 104. ^ Ngày đại thử thứ nhất
 105. ^ Về thời gian của đại thử
 106. ^ Thời gian đại thử
 107. ^ Hai ngày đại thử
 108. ^ Ngày đại thử thứ hai
 109. ^ Thời gian kết thúc đại thử
 110. ^ a ă Kinh độ lập thu
 111. ^ Về thời gian đầu thu
 112. ^ Thời gian lập thu
 113. ^ Ngày lập thu thứ nhất
 114. ^ Về thời gian của lập thu
 115. ^ Hai ngày lập thu
 116. ^ Ngày lập thu thứ hai
 117. ^ Thời gian kết thúc lập thu
 118. ^ a ă Kinh độ xử thử
 119. ^ Thời tiết xử thử
 120. ^ Thời gian xử thử
 121. ^ Ngày xử thử thứ nhất
 122. ^ Về thời gian của xử thử
 123. ^ Hai ngày xử thử
 124. ^ Ngày xử thử thứ hai
 125. ^ Thời gian kết thúc xử thử
 126. ^ a ă Kinh độ bạch lộ
 127. ^ Thời tiết bạch lộ
 128. ^ Ngày bạch lộ thứ nhất
 129. ^ Về thời gian của bạch lộ
 130. ^ Thời gian bạch lộ
 131. ^ Hai ngày bạch lộ
 132. ^ Ngày bạch lộ thứ hai
 133. ^ Thời gian kết thúc bạch lộ
 134. ^ a ă Kinh độ thu phân
 135. ^ Chính giữa mùa thu
 136. ^ Thời gian thu phân
 137. ^ Ngày thu phân thứ nhất
 138. ^ Về thời gian của thu phân
 139. ^ Hai ngày thu phân
 140. ^ Ngày thu phân thứ hai
 141. ^ Thời gian kết thúc thu phân
 142. ^ Thời gian chí cụ thể ở thu phân
 143. ^ a ă Kinh độ hàn lộ
 144. ^ Thời tiết hàn lộ
 145. ^ Thời gian hàn lộ
 146. ^ Ngày hàn lộ thứ nhất
 147. ^ Về thời gian của hàn lộ
 148. ^ Hai ngày hàn lộ
 149. ^ Ngày hàn lộ thứ hai
 150. ^ Thời gian kết thúc hàn lộ
 151. ^ a ă Kinh độ sương giáng
 152. ^ Thời tiết sương giáng
 153. ^ Thời gian sương giáng
 154. ^ Ngày sương giáng thứ nhất
 155. ^ Về thời gian của sương giáng
 156. ^ Hai ngày sương giáng
 157. ^ Ngày sương giáng thứ hai
 158. ^ Thời gian kết thúc sương giáng
 159. ^ a ă Kinh độ lập đông
 160. ^ Về thời gian đầu đông
 161. ^ Thời gian lập đông
 162. ^ Ngày lập đông đầu tiên
 163. ^ Về thời gian của lập đông
 164. ^ Hai ngày lập đông
 165. ^ Ngày lập đông thứ hai
 166. ^ Thời gian kết thúc lập đông
 167. ^ a ă Kinh độ tiểu tuyết
 168. ^ a ă Không tính nhiệt đới và Việt Nam
 169. ^ Thời tiết tiểu tuyết
 170. ^ Thời gian tiểu tuyết
 171. ^ Ngày tiểu tuyết thứ nhất
 172. ^ Về thời gian của tiểu tuyết
 173. ^ Hai ngày tiểu tuyết
 174. ^ Ngày tiểu tuyết thứ hai
 175. ^ Thời gian kết thúc tiểu tuyết
 176. ^ a ă Kinh độ đại tuyết
 177. ^ Thời tiết đại tuyết
 178. ^ Thời gian đại tuyết
 179. ^ Ngày đại tuyết đầu tiên
 180. ^ Về thời gian của đại tuyết
 181. ^ Hai ngày đại tuyết
 182. ^ Ngày đại tuyết thứ hai
 183. ^ Thời gian kết thúc đại tuyết
 184. ^ a ă Kinh độ đông chí
 185. ^ Chính giữa mùa đông
 186. ^ Ngày đông chí đầu tiên
 187. ^ Về thời gian của đông chí
 188. ^ Thời gian đông chí
 189. ^ Hai ngày đông chí
 190. ^ Ngày đông chí thứ hai
 191. ^ Thời gian kết thúc đông chí
 192. ^ Thời gian chí cụ thể ở đông chí
 193. ^ a ă Kinh độ tiểu hàn
 194. ^ Thời tiết tiểu hàn
 195. ^ Ngày tiểu hàn thứ nhất
 196. ^ Về thời gian của tiểu hàn
 197. ^ Thời gian tiểu hàn
 198. ^ Hai ngày tiểu hàn
 199. ^ Ngày tiểu hàn thứ hai
 200. ^ Thời gian kết thúc tiểu hàn
 201. ^ a ă Kinh độ đại hàn
 202. ^ Về tuyết rơi
 203. ^ Địa điểm tuyết rơi
 204. ^ Tiết khí rét nhất
 205. ^ Thời tiết đại hàn
 206. ^ Ngày đại hàn thứ nhất
 207. ^ Về thời gian của đại hàn
 208. ^ Thời gian đại hàn
 209. ^ Hai ngày đại hàn
 210. ^ Ngày đại hàn thứ hai
 211. ^ Thời gian kết thúc đại hàn
 212. ^ Về ý nghĩa
 213. ^ Có một số điểm khác
 214. ^ Ngày bắt đầu tiết khí
 215. ^ Miền Bắc Việt Nam trong hai tiết
 216. ^ Về khoảng thời gian
 217. ^ Về thời gian giữa tiểu tuyết, đại tuyết
 218. ^ Về khoảng chính giữa
 219. ^ a ă Thời gian giữa tiết khí
 220. ^ Chữ "tuyết" tượng trưng cho tuyết rơi.
 221. ^ Về tiết khí
 222. ^ Về thực tế trong thời gian tiết khí ở Việt Nam
 223. ^ Về đồng bằng
 224. ^ Miền Nam đã là nhiệt đới, nên cũng không có tuyết.
 225. ^ Do ở cận nhiệt đới
 226. ^ Các đỉnh nào mà cao
 227. ^ Về đỉnh núi cao
 228. ^ Về đỉnh núi ở khu vực này
 229. ^ Núi cao ở Việt Nam
 230. ^ Chỉ có rất ít
 231. ^ Về tần số tuyết
 232. ^ Vì thời gian tuyết rơi
 233. ^ Trái với tên tiết khí
 234. ^ Khoảng thời gian tuyết rơi
 235. ^ Các thời gian tuyết rơi
 236. ^ Khoảng thời gian tiết khí
 237. ^ Về thời gian giữa tiết
 238. ^ Về hai tiết cuối đông
 239. ^ Thời gian tuyết rơi.
 240. ^ Về các phân, chí
 241. ^ Điểm diễn ra, bắt đầu
 242. ^ Bắt đầu tiết
 243. ^ Về các điểm
 244. ^ Về bắt đầu mùa xuân
 245. ^ Về bắt đầu mùa hạ
 246. ^ Về bắt đầu mùa thu
 247. ^ Về bắt đầu mùa đông
 248. ^ Các điểm mùa
 249. ^ Về tiếng Anh của điểm xuân phân
 250. ^ a ă â b Nghĩa tiếng Việt
 251. ^ Điểm diễn ra xuân phân
 252. ^ Về tiếng Anh của điểm hạ chí
 253. ^ Điểm diễn ra hạ chí
 254. ^ Về tiếng Anh của điểm thu phân
 255. ^ Điểm diễn ra thu phân
 256. ^ Về tiếng Anh của điểm đông chí
 257. ^ Điểm diễn ra đông chí
 258. ^ Do việc ghi
 259. ^ Đuôi của điểm phân
 260. ^ Đuôi của điểm chí
 261. ^ Về Bắc bán cầu.
 262. ^ Các điểm phân và chí
 263. ^ Về cách theo cầu
 264. ^ Về việc đổi tiết khí
 265. ^ Về các khu vực cực
 266. ^ Tiết ở Bắc bán cầu
 267. ^ Tiết ở Nam bán cầu
 268. ^ Về thời điểm tiết khí
 269. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Về tiết khí mùa xuân
 270. ^ Thời gian lập xuân ở Bắc bán cầu
 271. ^ a ă Tiết khí đầu xuân
 272. ^ Thời gian lập thu ở Nam bán cầu
 273. ^ Tiết khí trong kinh độ 315°
 274. ^ Về mùa và tiết khí
 275. ^ Thời gian vũ thuỷ ở Bắc bán cầu
 276. ^ Thời gian xử thử ở Nam bán cầu
 277. ^ Tiết khí trong kinh độ 330°
 278. ^ Thời gian kinh trập ở Bắc bán cầu
 279. ^ Thời gian bạch lộ ở Băc bán cầu
 280. ^ Tiết khí trong kinh độ 345°
 281. ^ Thời gian xuân phân ở Bắc bán cầu
 282. ^ Thời gian thu phân ở Nam bán cầu
 283. ^ Tiết khí trong kinh độ 0°
 284. ^ Thời gian thanh minh ở Bắc bán cầu
 285. ^ Thời gian hàn lộ ở Nam bán cầu
 286. ^ Tiết khí trong kinh độ 15°
 287. ^ Thời gian cốc vũ ở Bắc bán cầu
 288. ^ Thời gian sương giáng ở Nam bán cầu
 289. ^ Tiết khí trong kinh độ 30°
 290. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Về tiết khí mùa hè
 291. ^ Thời gian lập hạ ở Bắc bán cầu
 292. ^ a ă Tiết khí đầu hạ
 293. ^ Thời gian lập đông ở Nam bán cầu
 294. ^ Tiết khí trong kinh độ 45°
 295. ^ Thời gian tiểu mãn ở Bắc bán cầu
 296. ^ Thời gian tiểu tuyết ở Nam bán cầu
 297. ^ Tiết khí trong kinh độ 60°
 298. ^ Thời gian mang chủng ở Bắc bán cầu
 299. ^ Thời gian đại tuyết ở Nam bán cầu
 300. ^ Tiết khí trong kinh độ 75°
 301. ^ Thời gian hạ chí ở Bắc bán cầu
 302. ^ Thời gian đông chí ở Nam bán cầu
 303. ^ Tiết khí trong kinh độ 90°
 304. ^ Thời gian tiểu thử ở Bắc bán cầu
 305. ^ Thời gian tiểu hàn ở Nam bán cầu
 306. ^ Tiết khí trong kinh độ 105°
 307. ^ Thời gian đại thử ở Bắc bán cầu
 308. ^ Thời gian đại hàn ở Nam bán cầu
 309. ^ Tiết khí trong kinh độ 120°
 310. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Về tiết khí mùa thu
 311. ^ Thời gian lập thu ở Bắc bán cầu
 312. ^ a ă Tiết khí đầu thu
 313. ^ Thời gian lập xuân ở Nam bán cầu
 314. ^ Tiết khí trong kinh độ 135°
 315. ^ Thời gian xử thử ở Bắc bán cầu
 316. ^ Thời gian vũ thuỷ ở Nam bán cầu
 317. ^ Tiết khí trong kinh độ 150°
 318. ^ Thời gian bạch lộ ở Bắc bán cầu
 319. ^ Thời gian kinh trập ở Nam bán cầu
 320. ^ Tiết khí trong kinh độ 165°
 321. ^ Thời gian thu phân ở Bắc bán cầu
 322. ^ Thời gian xuân phân ở Nam bán cầu
 323. ^ Tiết khí trong kinh độ 180°
 324. ^ Thời gian hàn lộ ở Bắc bán cầu
 325. ^ Thời gian thanh minh ở Nam bán cầu
 326. ^ Tiết khí trong kinh độ 195°
 327. ^ Thời gian sương giáng ở Bắc bán cầu
 328. ^ Thời gian cốc vũ ở Nam bán cầu
 329. ^ Tiết khí trong kinh độ 210°
 330. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Về tiết khí mùa đông
 331. ^ Thời gian lập đông ở Bắc bán cầu
 332. ^ a ă Tiết khí đầu đông
 333. ^ Thời gian lập hạ ở Nam bán cầu
 334. ^ Tiết khí trong kinh độ 225°
 335. ^ Thời gian tiểu tuyết ở Bắc bán cầu
 336. ^ Thời gian tiểu mãn ở Nam bán cầu
 337. ^ Tiết khí trong kinh độ 240°
 338. ^ Thời gian đại tuyết ở Bắc bán cầu
 339. ^ Thời gian mang chủng ở Nam bán cầu
 340. ^ Tiết khí trong kinh độ 255°
 341. ^ Thời gian đông chí ở Bắc bán cầu
 342. ^ Thời gian hạ chí ở Nam bán cầu
 343. ^ Tiết khí trong kinh độ 270°
 344. ^ Thời gian tiểu hàn ở Bắc bán cầu
 345. ^ Thời gian tiểu thử ở Nam bán cầu
 346. ^ Tiết khí trong kinh độ 285°
 347. ^ Thời gian đại hàn ở Bắc bán cầu
 348. ^ Thời gian đại thử ở Nam bán cầu
 349. ^ Tiết khí trong kinh độ 300°
 350. ^ Về một khoảng thời gian
 351. ^ Về thời gian nhất định
 352. ^ Biến đổi tiết khí
 353. ^ Hai tiết khí
 354. ^ Thời gian tuyết rơi
 355. ^ Về nơi có tuyết rơi
 356. ^ Về khu vực
 357. ^ Về miền Bắc Việt Nam
 358. ^ Nó không có tuyết.

Ghi chú

 1. ^ Khoảng cách giữa hai tiết khí[2] thì là nửa tháng.[3]
 2. ^ Về ngày lập xuân
 3. ^ Về ngày vũ thuỷ
 4. ^ Về ngày kinh trập
 5. ^ Sâu thường nở vào thời gian kinh trập.[25]
 6. ^ Về ngày xuân phân
 7. ^ Về ngày thanh minh
 8. ^ Về ngày cốc vũ
 9. ^ Về ngày lập hạ
 10. ^ Về ngày tiểu mãn
 11. ^ Về ngày mang chủng
 12. ^ Về ngày hạ chí
 13. ^ Về ngày tiểu thử
 14. ^ Về ngày đại thử
 15. ^ Về ngày lập thu
 16. ^ Về ngày thu phân
 17. ^ Về ngày lập đông
 18. ^ Về ngày đông chí
 19. ^ Về ngày tiểu hàn
 20. ^ a ă Tuyết thì rơi ở vùng núi[202] cao ở miền Bắc Việt Nam.[203]
 21. ^ Về ngày đại hàn
 22. ^ Về các tiết cuối của mùa đông
 23. ^ Sau đó, thời gian hai tiết cuối đông là 1 tháng
 24. ^ Về các thời gian của năm.[1]
 25. ^ Về việc ghi[258] bằng tiếng Anh.
 26. ^ Trong tiếng Anh, các điểm phân có đuôi là equinox[259] và các điểm chí có đuôi là solstice.[260]
 27. ^ Xem tại Hành tinh nói chung.
 28. ^ a ă â b Điểm phân
 29. ^ a ă â b Điểm chí