Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo GDP (danh nghĩa)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản đồ thể hiện tổng sản phẩm GDP theo từng bang (2005)
Danh sách các bang và lãnh thổ của Hoa Kỳ theo GDP năm 2012[1]
GDP
Hạng
Bang 
lãnh thổ
GDP
(triệu Đô la Mỹ)
Tỷ lệ so với
GDP quốc gia
Dân số
(triệu)
GDP
trên người ($)
Hạng GDP
trên người
 Hoa Kỳ 16.202.700 100,00 316,8 47.482
1  California 2.080.600 13,34 37,3 51.914 13
2  Texas 1.458.300 8,92 25,1 58.099 7
3  New York 1.156.500 7,68 19,4 57.423 8
4  Florida 754.000 5,20 18,8 40.106 40
5  Illinois 644.200 4,44 12,8 50.328 16
6  Pennsylvania 575.600 3,97 12,7 45.323 25
7  New Jersey 497.000 3,42 8,8 56.477 9
8  Ohio 483.400 3,33 11,5 42.035 33
9  Virginia 427.700 2,95 8,0 53.463 10
10  Bắc Carolina 407.400 2,81 9,5 42.884 31
11  Georgia 403.100 2,79 9,7 41.711 35
12  Massachusetts 377.700 2,60 6,5 58.108 6
13  Michigan 372.400 2,57 9,9 37.616 42
14  Washington 351.100 2,42 6,7 52.403 11
15  Maryland 300.000 2,07 5,8 51.724 14
16  Indiana 267.600 1,84 6,5 41.169 36
17  Minnesota 267.100 1,84 5,3 50.396 15
18  Arizona 261.300 1,80 6,4 40.828 39
19  Colorado 259.700 1,79 5,0 51.940 12
20  Wisconsin 251.400 1,73 5,7 44.105 29
21  Tennessee 250.300 1,72 6,3 39.730 41
22  Missouri 246.700 1,70 6,0 41.117 37
23  Connecticut 233.400 1,61 3,6 64.833 4
24  Louisiana 213.600 1,47 4,5 47.467 22
25  Alabama 174.400 1,20 4,8 36.333 46
26  Oregon 168.900 1,16 3,8 44.447 27
27  Nam Carolina 164.300 1,13 4,6 35.717 48
28  Kentucky 161.400 1,11 4,3 37.535 43
29  Oklahoma 160.500 1,11 3,8 42.237 32
30  Iowa 147.200 1,01 3,0 49.067 20
31  Kansas 128.500 0,89 2,9 44.310 28
32  Nevada 127.500 0,88 2,7 47.222 24
33  Utah 116.900 0,81 2,8 41.750 34
34  Arkansas 105.800 0,73 2,9 36.483 45
35  Washington, D.C. 104.700 0,72 0,6 174.500 1
36  Mississippi 98.900 0,68 3,0 32.967 51
37  Nebraska 89.600 0,62 1,8 49.778 18
38  New Mexico 75.500 0,52 2,1 35.952 47
39  Hawaii 68.900 0,47 1,4 49.214 19
40  Tây Virginia 66.600 0,46 1,9 35.053 49
41  Delaware 62.700 0,43 0,9 69.667 2
42  New Hampshire 61.600 0,42 1,3 47.385 23
43  Idaho 54.800 0,38 1,6 34.250 50
44  Maine 53.200 0,37 1,3 40.923 38
45  Rhode Island 49.500 0,34 1,1 45.000 26
46  Alaska 45.600 0,31 0,7 65.143 3
47  Nam Dakota 39.900 0,27 0,8 49.875 17
48  Wyoming 38.200 0,26 0,6 63.667 5
49  Montana 37.200 0,26 1,0 37.200 44
50   Bắc Dakota 33.400 0,23 0,7 47.714 21
51  Vermont 26.400 0,18 0,6 44.000 30
2006
Xếp hạng
Tiểu bang Tổng sản phẩm 2006
(triệu $)
2005
Xếp hạng
Tổng sản phẩm 2005
(triệu $)
2004
Xếp hạng
Tổng sản phẩm2004
(triệu $)
1 California 1.727.355 1 1.616.351 1 1.515.453
2 Texas 1.065.891 2 989.333 3 904.412
3 New York 1.021.944 3 961.385 2 908.308
4 Florida 713.505 4 666.639 4 607.201
5 Illinois 589.598 5 555.599 5 534.364
6 Pennsylvania 510.293 6 486.139 6 464.467
7 Ohio 461.302 7 442.243 7 424.562
8 New Jersey 434.177 8 427.654 8 409.156
9 Michigan 381.003 9 372.148 9 363.386
10 Georgia 379.550 10 358.365 10 337.622
11 Bắc Carolina 374.525 11 350.700 12 324.622
12 Virginia 369.260 12 350.692 11 325.467
13 Massachusetts 337.570 13 320.050 13 309.483
14 Washington 293.531 14 271.381 14 252.384
15 Maryland 257.815 15 244.447 16 229.158
16 Indiana 248.915 16 236.357 15 229.618
17 Minnesota 244.546 17 231.437 17 222.628
18 Tennessee 238.029 18 224.995 18 214.400
19 Arizona 232.463 22 212.312 22 194.134
20 Colorado 230.478 21 214.337 21 198.407
21 Wisconsin 227.230 19 216.985 19 208.269
22 Missouri 225.876 20 215.073 20 204.733
23 Connecticut 204.134 23 193.496 23 183.873
24 Louisiana 193.138 24 180.336 24 162.646
25 Alabama 160.569 25 151.342 25 141.702
26 Oregon 151.301 26 141.831 26 135.014
27 Nam Carolina 149.214 27 140.088 27 132.348
28 Kentucky 145.959 28 138.616 28 131.839
29 Oklahoma 134.651 29 121.558 30 111.400
30 Iowa 123.970 30 117.635 29 111.626
31 Nevada 118.399 31 110.158 31 99.342
32 Kansas 111.699 32 105.228 32 99.125
33 Utah 97.749 33 88.364 34 81.059
34 Arkansas 91.837 34 87.004 33 81.752
Washington D.C. 87.664 82.628 77.782
35 Mississippi 84.225 35 79.786 35 76.534
36 New Mexico 75.910 37 69.692 37 63.861
37 Nebraska 75.700 36 72.242 36 67.976
38 Delaware 60.361 38 56.731 38 52.454
39 Hawaii 58.307 39 54.773 40 50.781
40 New Hampshire 56.276 40 54.119 39 51.656
41 Tây Virginia 55.658 41 53.091 41 49.903
42 Idaho 49.907 42 45.891 43 42.697
43 Maine 46.973 43 44.906 42 43.131
44 Rhode Island 45.660 44 43.623 44 42.213
45 Alaska 41.105 45 39.394 45 34.729
46 Nam Dakota 32.330 46 30.541 46 29.519
47 Montana 32.322 47 29.915 47 27.790
48 Wyoming 29.561 48 27.246 48 23.876
49 Bắc Dakota 26.385 49 24.935 49 22.715
50 Vermont 24.213 50 23.056 50 22.002

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]