Decan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Decan
Decan
Tổng quan
IUPAC n-Decane
Công thức hóa học C10H22
SMILES CCCCCCCCCC
Phân tử gam 142,29 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
số CAS [124-18-5]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha 0,73 g/ml, lỏng
Độ hoà tan trong nước không hoà tan
Nhiệt độ nóng chảy - 30 °C
Nhiệt độ sôi 174 °C
Độ nhớt 0,92 cP ở 20 °C
Nguy hiểm
MSDS MSDS ngoài
Phân loại của EU
Nguy hiểm
An toàn
Điểm bốc cháy 46 °C
Nhiệt độ tự bốc cháy 210 °C
Giới hạn nổ 0,8–5,4%
Số RTECS HD6550000
Dữ liệu bổ sung
Cấu trúc và
tính chất
n, εr, v.v..
Tính chất
nhiệt động
Pha
Rắn, lỏng, khí
Phổ UV, IR, NMR, MS
Hóa chất liên quan
Ankan liên quan Nônan
Undecan
Hợp chất liên quan
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu
được lấy ở 25°C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Decan (decane) là một hydrocarbon thuộc nhóm ankan có công thức C10H22. Công thức triển khai CH3(CH2)8CH3.

Có 75 đồng phân của decan, tất cả đều là các chất lỏng dễ cháy trong điều kiện nhiệt độ phòng. Decan là một trong các hợp chất cấu thành của xăng. Tương tự như các alkan khác, nó không phân cực và vì thế nó không hòa tan trong các dung môi phân cực như nước.

Các đồng phân của C10H22[sửa | sửa mã nguồn]

Mạch thẳng[sửa | sửa mã nguồn]

 • Decane

Nonane[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2-metylnonane
 • 3-metylnonane
 • 4-metylnonane
 • 5-metylnonane

Octan[sửa | sửa mã nguồn]

Etyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3-ethyloctan
 • 4-ethyloctan

Dimethyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2,2-Đimetyloctan
 • 2,3-Đimetyloctan
 • 2,4-Dimetyloctan
 • 2,5-Dimetyloctan
 • 2,6-Dimetyloctan
 • 2,7-Dimethyloctan
 • 3,3-Dimethyloctan
 • 3,4-Dimethyloctan
 • 3,5-Dimethyloctan
 • 3,6-Dimethyloctan
 • 4,4-Dimetyloctan
 • 4,5-Đimetyloctan

Heptane[sửa | sửa mã nguồn]

Propyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 4-n-Propylheptan hoặc 4-Propylheptan
 • 4 - (1-metyletyl) heptan hoặc 4-Isopropylheptan

Etyl + Metyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3-etyl-2-metylheptan
 • 3-etyl-3-metylheptan
 • 3-etyl-4-metylheptan
 • 3-etyl-5-metylheptan
 • 4-etyl-2-metylheptan
 • 4-etyl-3-metylheptan
 • 4-etyl-4-metylheptan
 • 5-etyl-2-metylheptan

Trimethyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2,2,3-Trimetylheptan
 • 2,2,4-Trimetylheptan
 • 2,2,5-Trimetylheptan
 • 2,2,6-Trimetylheptan
 • 2,3,3-Trimetylheptan
 • 2,3,4-Trimetylheptan
 • 2,3,5-Trimetylheptan
 • 2,3,6-Trimetylheptan
 • 2,4,4-Trimetylheptan
 • 2,4,5-Trimetylheptan
 • 2,4,6-Trimetylheptan
 • 2,5,5-Trimetylheptan
 • 3,3,4-Trimetylheptan
 • 3,3,5-Trimethylheptan
 • 3,4,4-Trimetylheptan
 • 3,4,5-Trimethylheptan

Hexane[sửa | sửa mã nguồn]

Methyl + Propyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2-metyl-3- (1-metyletyl) hexan hoặc 3-isopropyl-2-metylhexan

Đietyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3,3-Diethylhexan
 • 3,4-Diethylhexan

Etyl + Dimetyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3-etyl-2,2-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,3-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,4-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,5-đimetylhexan
 • 3-etyl-3,4-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,2-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,3-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,4-đimetylhexan
 • 4-etyl-3,3-đimetylhexan

Tetramethyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2,2,3,3-Tetrametylhexan
 • 2,2,3,4-Tetrametylhexan
 • 2,2,3,5-Tetrametylhexan
 • 2,2,4,4-Tetrametylhexan
 • 2,2,4,5-Tetrametylhexan
 • 2,2,5,5-Tetrametylhexan
 • 2,3,3,4-Tetrametylhexan
 • 2,3,3,5-Tetrametylhexan
 • 2,3,4,4-Tetrametylhexan
 • 2,3,4,5-Tetrametylhexan
 • 3,3,4,4-Tetrametylhexan

Pentane[sửa | sửa mã nguồn]

Dimethyl + Propyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2,4-Dimetyl-3- (1-metyletyl) pentan hoặc 3-Isopropyl-2,4-đimetylpentan

Dietyl + Metyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3,3-dietyl-2-metylpentan

Etyl + Trimetyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 3-etyl-2,2,3-trimetylpentan
 • 3-etyl-2,2,4-trimetylpentan
 • 3-etyl-2,3,4-trimetylpentan

Pentamethyl[sửa | sửa mã nguồn]

 • 2,2,3,3,4-Pentametylpentan
 • 2,2,3,4,4-Pentametylpentan
NFPA 704
"Biểu đồ cháy"
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 2: Phải nung mức độ trung bình hoặc để trong môi trường nhiệt độ tương đối cao trước thì mới có thể cháyr. Điểm cháy từ 38 đến 93 °C (100 and 200 °F). Ví dụ dầu dieselHealth (blue): no hazard codeReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code
2

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]